GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.8.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Městská ubytovna – třípodlažní dům o 30 bytech 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Částečně se jedná o průmyslovou zónu města Opavy.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 50 metrů od lokality (na druhém břehu řeky).
Základní občanská vybavenost je dostupná cca 5 – 15 minut pěšky přes řeku, v centru města.

Stav domu/ů

Bezvadný / Solidní
V některých bytech v přízemí se vyskytují plísně na vnitřních zdech. Po technické stránce je však objekt bez problémů. V roce 1997 byl kompletně zrenovován.
Společné prostory jsou udržovány obyvateli, kteří si zhotovili týdenní rozpis úklidu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
Objekt spravuje realitní kancelář.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Řada Romů přišla do ubytovny po povodních, kdy jejich původní domy musely být z bezpečnostních důvodů strženy.
Některé rodiny prodaly své byty (často na sídlišti) a odjeli do Anglie. Po návratu se usadili v lokalitě.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

59 843

Odhad počtu romských obyvatel lokality

75 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

59 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železa a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se v lokalitě vyskytuje lichva.
Ojediněle se zde vyskytují problémy se závislostmi (alkoholismus, gamblerství, narkomanie).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

11 – 20 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 97

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 1995)

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (např. v rámci projektu „Ukaž, co umíš !“).
Realizují projekt „Za poznáním“.
V rámci školní družiny zajišťují doučování, které je romskými dětmi využíváno.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Phare (vybavení přípravného ročníku v rámci programu „Podpora romské integrace“).

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 117

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity a jednorázové aktivity, kterých se romské děti hojně účastní.
Součástí školy je Speciální pedagogické centrum Srdce.
V rámci školní družiny je zajišťováno doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
V současné době město připravuje komunitní plán (zaměření na sociálně vyloučené romské obyvatele nebylo specifikováno).

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

S výjimkou činnosti romského poradce a snahy obce vybudovat holobyty nelze mluvit o žádných specifických projektech či aktivitách.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nepovažují za dostatečné. (Mají zkušenosti se SROP – „Posílení kapacity při plánování a realizaci programů v Moravskoslezském kraji“.)

Nestátní neziskové organizace

Eurotopia
Komenského 13

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové centrum (klub Modrá kočka), které nabízí řadu volnočasových aktivit a osvětovou činnosti pro školy (besedy).
Aktivně spolupracují s jednou z místních ZŠ.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti získali jako partneři v projektu Charity.
MPSV
Moravskoslezský kraj
Magistrát města Opava
různé nadační zdroje
aj.

Elim
Rolnická 21a

Aktivity a projekty:
Zajišťují doučování.
V rámci svého centra provozují klub Klubko (pro děti ve věku 7 – 14 let) a nízkoprahové kluby Motouz a Legal (pro mládež ve věku 13 – 19 let), kde nabízejí řadu volnočasových aktivit.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, nemají však zkušenosti se psaním projektů.

Charita Opava
Kylešovská 10

Aktivity a projekty:
Provozují klub Neškola, v jehož rámci zajišťují doučování a volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.