GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.4.13 Toužim

[Obec s rozšířenou působností: Karlovy Vary]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Panelový dům o 2 vchodech po 6 bytech

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
V osadě žije trvale pouze šest dalších neromských obyvatel, je zde pouze jeden další obytný dům kromě lokality samotné. Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí 3 km od lokality.
Obchod se základními potravinami je ve vzdálenosti 40 minut chůze, veškerá ostatní občanská vybavenost 12 km od lokality.

Stav domu/ů

Špatný
Rozvody vody a odpady jsou v havarijním stavu. V domě je vlhko, na zdech plísně. Komplexní rekonstrukce domu je zásadní pro jakékoliv další řešení situace.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se pevnými palivy.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
V roce 2005 dům od obce Toužim odkoupila NNO Český Západ za účelem komunitní sociální práce. Dřívější neplatičství víceméně skončilo a staré dluhy jsou postupně spláceny. U poloviny obyvatel je využíván institut zvláštního příjemce. V obou vchodech působí domovníci.
Český západ dům koupil za podmínky, že jeho obyvatelé vytvoří výbor, který se bude připravovat na to, že po dvou, třech letech své byty odkoupí a sami vytvoří sdružení vlastníků.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Bytovka postavená v roce 1962 pro pracovníky JZD. Několik romských rodin zde žilo již před rokem 1989. V 90. letech sem byli sestěhováváni neplatiči (především z Bezděkova). V té době (cca v polovině 90. let) zde žili už výhradně Romové. Geneze lokality je podobná jako u většiny okolních venkovských lokalit. Původní obyvatelé zde měli práci, po revoluci se začali přistěhovávat další.
V současnosti je lokalita relativně stabilní. Nikdo se nestěhuje pryč, ani nepřicházejí Romové ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 745

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

74 %

Střední bez maturity

26 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

55 %

Formy zabezpečení obživy

Téměř polovina dospělých je zaměstnaná. 8 obyvatel pracuje v NNO Český Západ (z toho 5 na VPP a 3 na poloviční úvazek), 6 osob pracuje v zemědělském družstvu, dalším 6 obyvatelům pomohla NNO najít práci (ve stavebnictví, v lese, v pohostinství), 2 na VPP na faře. Zbývající jsou závislí na sociálních dávkách.
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu či dovozem a prodejem bazarového zboří z Německa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Několik osob má problémy s gamblerstvím, velice ojediněle se vyskytuje prostituce (příležitostně 2 ženy). V poslední době se stává problémem zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Podíl romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne
Při praktické škole působí i speciální školka, kde funguje ročník pro děti s odkladem (děti z lokality jej ale nenavštěvují)

Aktivity a projekty

Doučování (Učitelé spolupracují s o. s. Český západ, doporučují žáky na doučování, zadávají jim přes Český západ úkoly apod.)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni. Na přípravu a realizaci projektů nemají kapacity.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Český Západ, o. s.

Aktivity a projekty:
komunitní práce, předškolní vzdělávání („školička“ přímo v lokalitě; 1,5 hodiny každé dopoledne), doučování (ve spolupráci se školami), nízkoprahový klub (supluje družinu pro starší děti), volnočasové aktivity; vzdělávání dospělých (tvořivé dílny; kurzy PC, šití; osvětové přednášky)
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni.
Zaměstnali na poloviční úvazek fundrisera. Od 2. poloviny roku 2005 čerpají Globální grant. Chystají se podat žádost do SROP. Aktivity dále financovány z prostředků KÚ, MŠMT, MPSV, Rady vlády pro záležitosti romské komunity a řádu Trapistů z místního kláštera.

Římskokatolická farnost Toužim

Aktivity a projekty:
3 TSP (s působností v širším regionu), volnočasové aktivity
Financování: Finanční prostředky čerpají z Phare, dále je podporují Katolická komise pro pastoraci Romů při EU a Papežská konference pro romskou problematiku.
TSP jsou placení jako VPP.