GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.5.4 Holohlavy

[Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Blok 5 dvoupatrových domků.
Celkem 12 bytů velikosti 1+1 nebo 2+1

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Lokalita se nachází na okraji vesnice, u bývalého statku. Z druhé strany přes silnici se nachází výrobní hala.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé žijí cca 10 metrů (ve stejné ulici přes cestu v domku v osobním vlastnictví).
Většina základních služeb je dostupná v okolních vesnicích (cca 10 – 30 minut) za použití prostředků hromadné dopravy (autobus).

Stav domu/ů

Špatný
Domy jsou v havarijním stavu, některá okna jsou překrytá pouze foliemi, domy mají prasklé zdi a na zdech plíseň, propadají se střechy.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se v kamnech na tuhá paliva.
Přívod teplé vody chybí (obyvatelé si ji musí ohřívat).
Koupelnami jsou vybaveny jen ty byty, jejichž obyvatelé si je vybudovali na vlastní náklady. V současnosti jich je pět.
Pro všech pět domů je jeden vodoměr. Spotřeba se rozpočítává.
Ač má objekt vlastní popelnice, za domem se tvoří skládka.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Objekt vlastní soukromá osoba.
V současnosti probíhá soudní spor o povahu objektu a výši nájmů.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Objekty původně sloužily jako ubytovna pro zaměstnance státních statků. Po zrušení statků domy přešly na Pozemkový fond ČR. Ten je v roce 2002 prodal současnému majiteli. Ten vlastní několik podobných objektů v obcích a městech v okolí.
V lokalitě bydlí „starousedlí“ maďarští Romové, kteří dříve pracovali na statku, a dále Romové, kteří sem byli vystěhováni jako „problémoví občané“ v 90. letech z Hradce Králové. Někteří obyvatelé se ve stejné době přistěhovali ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

847

Odhad počtu romských obyvatel lokality

75 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

97 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách. Několik málo osob trvale pracuje. Dvě osoby pracují na VPP pod Obecním úřadem. Někteří příležitostně pracují „načerno“ (výkopové práce apod.). Rozšířený je zde také sběr barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují drobné krádeže.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 38

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Hradec Králové)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity ani projekty.
Zaměstnávají obyvatele lokality na VPP

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.