GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.10.4.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvoupatrový historický dům o celkem 12 bytech 1. a 2. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Nedaleko od hlavního náměstí

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v těsné blízkosti lokality. 2 majoritní rodiny bydlí přímo v objektu.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 5 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Dům by měl být rekonstruován (plán obce) a možná bude upuštěno od jeho ubytovací funkce. Obec plánuje výstavbu nového sociálního bydlení.
Zanedbané okolí domu.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Do budovy není zavedený plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
Neplatičství se v současnosti téměř nevyskytuje (město označuje za úspěch svých postupů). V případě opakovaného neplatičství jsou dlužníci vystěhováváni do lokality A.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného přistěhovávání
Už před rokem 1989 byli do domu umisťováni „nepřizpůsobivý“ občané. Nepředpokládá se nárůst obyvatel. Lokalita je považována za stabilní.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

22 893

Odhad počtu romských obyvatel lokality

61 – 70

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

45 %

Nad 61 let

15 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,6 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

85 %

Formy zabezpečení obživy

Obyvatelé jsou převážně na dávkách sociální péče nebo pobírají invalidní důchod. Mnozí příležitostně pracují „načerno“. Někteří mladiství nastupují hned po dokončení ZŠ do zaměstnaneckého poměru (různé pomocné práce).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Problémové jevy se vyskytují zcela ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 80

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity – 6 kroužků (navštěvuje je 10 Romů).
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.
Od září 2006 bude zřízen přípravný ročník.

ESF a jiné zdroje financování

Mají pouze základní informace a praktické zkušenosti zcela chybí.
Příprava projektů považována za příliš náročnou a z důvodu nedostatečných personálních kapacit o přípravě projektů neuvažují.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 726

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity – 34 kroužků
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Připravuje se komunitní plánování (zpracován do roku 2008).

Funkce romského poradce

Ne (do roku 2003 romský koordinátor při okresním úřadě; v současnosti se jedna z pracovnic odboru sociálních věcí snaží alespoň částí svého pracovní náplně jeho pozici zastávat)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Do roku 2003 ve městě fungovalo Centrum sociální prevence (zajišťovalo protidrogovou prevenci, prevenci AIDS, tábory a exkurze pro děti, bylo zaměřeno primárně na romskou populaci).
MÚ jej odmítl financovat (předtím financováno z okresu). Město má zkušenosti s některými aktivitami, ale ve snaze nezvýhodňovat určitou skupinu obyvatel je přestalo podporovat. Situace v lokalitách není považována za palčivý problém.
V letech 2003 – 2004 zde působil TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají rozsáhlé (SROP – např. na komunitní plánování, chráněné bydlení pro mentálně postižené, Phare, Kohezní fond – kanalizace, Interreg – cyklostezky)

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.