GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.8.5.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Jeseník]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden velký dům (bývalý statek)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Dům je na samotě na kraji vesnice.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 50 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost je dostupná v blízkých vesnicích Vidnava a Žulová cca 15 min. jízdy od lokality.

Stav domu/ů

Špatný
Dům byl v dezolátním stavu, v současnosti se dle možností částečně opravuje (zpevnění zdí, zbourání zcela zničeného zadního traktu, vyčištění study, zavedení vody apod.).

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Funkční je pouze elektřina.
Voda, plyn a topení nejsou zavedeny.
Obyvatelé nosí vodu z potoka a topí kamny na tuhá paliva (vodovod má být vybudován v průběhu jara či léta 2006).

Vlastník nemovitosti

Stát
Dům v současné době spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových). Jedná se o bezplatném převedení majetku na jednoho z obyvatel domu.
Obec by poté měla suplovat „sdružení majitelů bytů“ a spravovat fond oprav, do nějž by obyvatelé měsíčně přispívali.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Lokalita vznikla cca před 40 lety. Původní obyvatelé sem byli vystěhováni z obce Žulová. Do obce Žulová přesídlili ze Slovenska v rámci jedné z migračních vln v poválečném období.
Současní obyvatelé jsou potomky původních obyvatel a příbuzní.
V poslední době nebyla žádná migrace zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

490

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

29,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří příležitostně pracují na VPP pro obec.
Někteří příležitostně pracují „načerno“ (dřevařské práce).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

S výjimkou dopravních přestupků nebyly zaznamenány žádné problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 43

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (navštěvují je i romské děti).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají. Uvažují v této věci o spolupráci s obcí.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Jeseník)

Aktivity a projekty

Spolupracují s Úřadem práce na vytváření pracovních příležitostí (VPP).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Uvažují však o projektech zaměřených na oblast zaměstnanosti (podrobnosti nespecifikovány).

Nestátní neziskové organizace

Ester Javorník
Zálesí 111

Aktivity a projekty:
Od roku 1998 se věnují komplexní práci s romskou komunitou na Javornicku:
pracují s dětmi ve Středisku dětí a mládeže (volnočasové aktivity), zajišťují TSP, realizují projekt chráněného bydlení (15 bytů na Javornicku), věnují se podporovanému zaměstnávání (spolupráce s UP Javorník – 55 pracovních míst), organizují vzdělávací rekvalifikační kurzy.
V jejich projektech je zapojeno cca 150 Romů z Javornicka (80 aktivně, 53 v chráněném bydlení).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci OP RLZ.
MPSV
Phare
NROS

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.