GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.14.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Teplice]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tří- a čtyřvchodové osmipatrové panelové domy ve dvou ulicích na sídlišti
Byty 1. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Neromové bydlí i v těchto ulicích, ale dochází k jejich postupnému odchodu do „prestižnějších lokalit“.
Základní občanská vybavenost se nachází přímo na sídlišti.

Stav domu/ů

Bezvadný
V roce 1998 byly domy zatepleny, opraveny fasády a střechy.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Byty vlastní Okresní stavební bytové družstvo Teplice.
Romové mají k bytům družstevní práva.
Zhruba 10 % obyvatel družstevních bytů jsou neplatiči. Pokud obyvatelé 4 měsíce nezaplatí, jsou vyloučeni z družstva a musí se vystěhovat. V případě exekučního vystěhování získávají přístřeší v Soběchlebech.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
Zhruba třetinu zde žijících Romů lze považovat za krupské „starousedlíky“. Ostatní se do lokality přistěhovali po roce 1989 z Prahy, Litoměřic, Kladna, Ústí a dalších měst a obcí v ČR (ale i SR). Nejčastějším důvodem byly možnost získat zde relativně levné bydlení. Nejvíce Romů přišlo v posledních 5 – 6 letech. Po záplavách sem přišlo 20 rodin z Neštěmic.
Muži často odcházejí za prací do Prahy.
Bylo zaznamenáno asi 10 případů migrace do zemí EU. Většina rodin se vrátila.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

13 857

Odhad počtu romských obyvatel lokality

1 500 – 2 000

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

65 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

70 %

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Většina

Střední bez maturity

Málo

Střední s maturitou a vyšší

Jedinci

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

18,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Trvale zaměstnáno je jen několik osob.
Několik osob pracuje na VPP.
Větší množství obyvatel vlastní živnostenský list, v současnosti jich podniká jen několik (stavební a kopáčské práce).
Mnozí pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu, borůvek, šípků a jablek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, prodej drog, lichva a krádeže. Ojediněle se vyskytují také gamblerství, alkoholismus a narkomanie.
Krupka je považována za jednu z nejproblémovějších lokalit Teplického regionu.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 575
Jedna třída v ročníku je speciální.

Odhad podílu romských žáků na škole

25 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužky, výměnné pobyty).
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Město Krupka

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků:360
Speciální třídy jsou v současnosti od 3. do 9. ročníku.

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (kroužky).
Spolupracují s Job asistent, s. r. o.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají. Rádi by byli partnery v projektu.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Jsou zřizovateli Domu dětí a mládeže, v rámci kterého funguje Centrum volného času Cvrček nabízející placené volnočasové aktivity (Romové je nenavštěvují).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Oblastní Charita Teplice
Thámova 711/20

Aktivity a projekty:
Od roku 2005 provozují 2 městské domy pro sociálně slabé (azylový dům pro matky s dětmi, dům na půl cesty Agapé II.). Obě zařízení jsou obývány téměř výhradně Romy. Tyto domy by měly sloužit jako přechodné ubytování (smlouvy jsou uzavírány na 3 měsíce), v praxi zde ale většina klientů bydlí od zahájení provozu. V zařízení platí přísný řád, v každém domě působí 1 sociální asistent.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktickou zkušenost s přípravou projektu.
Ústecký kraj
Město Krupka

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.

Aktivity a projekty:
Od léta roku 2006 zde budou zajišťovat TSP.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností.

O. s. Amare Krupka
Dukelských hrdinů 280

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity (dříve zajišťovali také doučování).
Usilují o vznik komunitního centra.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
O prostředky chtějí žádat v partnerství s dalšími organizacemi z regionu.
MK
MV ČR
OSF

Jiný subjekt

Job asistent, s. r. o.
Karla Čapka 296

Aktivity a projekty:
Za intenzivní spolupráce s Úřadem práce v Teplicích realizují projekt “Regionální vzdělávací informační centrum“. Cílem projektu je podpořit nejhůře umístitelné skupiny uchazečů o zaměstnání (mimo jiné mladé Romy).
Setkávají se s nezájmem Romů, takže zřejmě nebudou schopni v praxi dodržet plánovaný počet účastníků této cílové skupiny.
Spolupracují na projektech:
i) „Návrat do práce – Ústecký kraj“ (s cílovou skupinou dlouhodobě nezaměstnaných do 25 let)
ii)„Motivace a práce“ (spolu s Českým institutem interních auditorů). Cílem je vedle zprostředkovávání zaměstnání také motivace žáků ZŠ k dokončení vzdělání a k dalšímu vzdělávání.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají několik praktických zkušeností (např. s OP RLZ).
Phare