GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.8.5.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Jeseník]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Větší dům

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům se nachází v běžné zástavbě, vztahy mezi ostatními obyvateli jsou standardní.
Občanská vybavenost je dobře dostupná.

Stav domu/ů

Bezvadný
Dům je v dobrém stavu, obyvatelé si jej průběžně opravují.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Není zaveden plyn, topí se na tuhá paliva.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním
Rodina dům zakoupila v 90. letech od nejmenované zájmové organizace. Přistěhovala se sem především z důvodu nižších životních nákladů.
Obyvatelé jsou v lokalitě údajně spokojeni a nevidí důvod migrovat z lokality.
Lokalita není vnímána jako výrazně problémová.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

490

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

29,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel pobírá sociální dávky, 20 % pracuje příležitostně na VPP pro obec (dřevařské práce, sousedská výpomoc).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly zaznamenány žádné zásadní problémové jevy. Zaznamenána je zadluženost u institucí půjčujících na vysoký úrok, spotřebitelské úvěry. Důsledkem jsou exekuce na dávky státní sociální podpory.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 43

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Organizují volnočasové aktivity (navštěvují je i romské děti).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají. Uvažují v této věci o spolupráci s obcí.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Jeseník)

Aktivity a projekty

Spolupracují s Úřadem práce na vytváření pracovních příležitostí (VPP).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Uvažují však o projektech zaměřených na oblast zaměstnanosti (podrobnosti nespecifikovány).

Nestátní neziskové organizace

Ester Javorník
Zálesí 111

Aktivity a projekty:
Od roku 1998 se věnují komplexní práci s romskou komunitou na Javornicku:
pracují s dětmi ve Středisku dětí a mládeže (volnočasové aktivity), zajišťují TSP, realizují projekt chráněného bydlení (15 bytů na Javornicku), věnují se podporovanému zaměstnávání (spolupráce s UP Javorník – 55 pracovních míst), organizují vzdělávací rekvalifikační kurzy.
V jejich projektech je zapojeno cca 150 Romů z Javornicka (80 aktivně, 53 v chráněném bydlení).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci OP RLZ.
MPSV
Phare
NROS

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.