GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.12.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Lokalita tvořena dvěma objekty – adaptovaná budova bývalého cukrovaru (20 obecních bytů 4. kategorie) a budova bývalého ČSAD (ubytovna pro neplatiče)
Oba objekty jsou od sebe vzdáleny cca 100 metrů.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od objektů cca 50 – 100 metrů.
Všechny základní služby jsou dobře dostupné (2 – 15 minut chůze).

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topení je v objektech na tuhá paliva, neexistuje přívod teplé vody.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobě existující lokality a řízeného sestěhování
První migrační vlna slovenských Romů do Kutné Hory v poválečném období, nárůst počtu Romů v lokalitě po roce 1989. Lokalita považována za problematickou. Mírný nárůst počtu romských obyvatel po požáru objektu v ulici Sportovců v červnu 2005.
Migrace do zemí EU není v této lokalitě zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

21 109

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

58 %

Od 16 do 60 let

38 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %
Vyskytuje se problém negramotnosti

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Převážná většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách, někteří muži si přivydělávají „načerno“ ve stavebnictví.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Velmi ojediněle se v lokalitě objevuje lichva, krádeže a prodej drog. Ojediněle se vyskytují problémy s gamblerstvím a alkoholismem.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

31 – 40 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 350

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, praktická škola (dvouletá)
Celkový počet žáků: 145

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga (škola má zájem o dalšího)
Nabízejí řadu volnočasových aktivit (kroužky – PC, zpěv atd.).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Phare

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V připravovaném komunitním plánu má být zohledněna problematika integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.

Funkce romského poradce

Ne (Agendu do jisté míry obstarává pracovnice městského úřadu, sociální kurátorka.)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty.
V rámci města vzniká pracovní skupina zaměřená na řešení problémů sociálně vyloučených spoluobčanů.

ESF a jiné zdroje financování

Informovanost o ESF je dobrá, zkušenosti zatím chybí.

Nestátní neziskové organizace

Oblastní Charita Kutná Hora Čáslavská 1-3

Aktivity a projekty:
Provozují Středisko „Maják“, které zastřešuje řadu služeb: dopolední předškolní klub, volnočasové aktivity (herna, hudební, výtvarný, taneční, sportovní a přírodovědný kroužek, dívčí klub), doučování, klubová dílna pro nezaměstnané ženy a odsouzené k alternativním trestům (rukodělné práce), probační programy (projekt „Kotva“ zaměřený na mladé klienty Probační a mediační služby; v jeho rámci má vzniknout nízkoprahový klub pro mladé).
Dále provozují Středisko „Přístav“, v jehož rámci funguje sociální poradenství a ubytovna pro neplatiče nájemného z městských bytů, kterým bylo soudem stanoveno přidělení přístřeší
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají bohaté.
MPSV
Středočeský kraj
Úřad práce v Kutné Hoře
OSF

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.