GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.16 Poříčí nad Sázavou

[Obec s rozšířenou působností: Benešov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Budovy bývalého státního statku – nízkopodlažní dům se 4 bytovými jednotkami a samostatný dvoupodlažní správcovský dům se dvěma byty (vše 4. kategorie)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je od obce oddělena řekou.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí od lokality cca 200 metrů.
Většina základních služeb je dostupná cca 12 – 17 minut pěšky nebo cca 15 minut za použití autobusové či vlakové dopravy.

Stav domu/ů

Solidní
Část střechy objektu je po rekonstrukci.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Objekt vlastní místní soukromá firma.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Původně sloužil objekt jako maštale pro koně, v 60. letech došlo k přestavbě na 4 bytové jednotky. Pozemek s objekty předán místnímu JZD. Romové zde pracovali většinou jako kočí a starali se o koně. Nyní je vlastníkem areálu s objekty soukromá společnost, která zde Romům byty pronajímá.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1 054

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

75 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

43 %

Od 16 do 60 let

45 %

Nad 61 let

12 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Informace nezjištěna

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly zaznamenány výrazné problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 190

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola zajišťuje doučování a volnočasové aktivity, kterých se děti z lokality pravidelně účastní.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna (kapacita: 138 žáků)

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola zajišťuje individuální doučování, děti z lokality o něj však nemají zájem. Škola má zkušenosti s asistentem pedagoga, ale funkce byla pro malý zájem zrušena.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Žádné specifické aktivity a projekty nejsou realizovány.

ESF a jiné zdroje financování

Informovanost a reálné zkušenosti s ESF nejsou žádné.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.