GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.13.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva zchátralé domy určené k demolici
V prvním objektu bylo původně 36 bytů, z toho 29 považovaných za obyvatelné (obývány však i „neobyvatelné“ byty).
Ve druhém objektu je 11 bytů.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Lokalita se nachází asi 5 minut od centra u autobusového nádraží.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Lokalita je přímo u autobusového nádraží. Z jedné strany je dům oddělen řekou, v těsném sousedství nejsou žádné další domy.
Nejbližší sociálně nevyloučení žijí v domech přes hlavní komunikaci.
Občanská vybavenost je dostupná v dosahu cca 5 - 10 minut.

Stav domu/ů

Špatný
Dům je zjevně zanedbaný. Společné prostory jsou zničené. Okna v chodbách jsou rozbitá, některé dveře jsou také rozbité. Do bytů v nejvyšších patrech zatéká. Podle sociálního odboru se v jednom z objektů propadají některé stropy.
Dům je určen k demolici z rozhodnutí Rady města vzhledem k příliš vysokým nákladům na nezbytné opravy a modernizaci bytů (proběhne pravděpodobně v průběhu roku 2006).

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
V bytech se topí lokálně na tuhá paliva. Někdy jsou na vlastní náklady využívána akumulační kamna nebo přímotopy.
Některé rodiny si na vlastní náklady pořídily bojler.
Vodovod v zimě zamrzá.

Vlastník nemovitosti

Obec
Institut zvláštního příjemce v minulosti nebyl uplatňován.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
V 60. letech zde žily pouze 2 romské rodiny, od 70. let započal příliv levné pracovní síly ze Slovenska. Původní neromské obyvatelstvo domů se postupně odstěhovalo. Do vyprázdněných bytů se nastěhovali romští dělníci a jejich rodiny.
Byly zřízeny také byty pro neplatiče nájemného. Další nárůst počtu obyvatel je spojen s příchodem příbuzných (sňatky) a s nízkým nájemným v lokalitě.
Město objekty odkoupilo v letech 2004/5 od správce konkursní podstaty.
Nájemníci jsou v současné době vystěhováváni. Demolice je plánována na jaro – léto 2006
2 rodiny se smlouvou na dobu neurčitou získaly náhradní ubytování – byty v lepším stavu mimo lokalitu (sídliště).
Část rodin se odstěhovala do okolních obcí (Velké Hamry, Liberec, Smržovka).
Město poskytuje zvláštní dávku na náklady spojené se stěhováním.
Obyvatel lokality mají vzhledem k medializaci problému stíženou možnost nalézt vhodné bydlení.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

6 917

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

60 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna – převládají obyvatelé do 40 let.

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

85 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

5 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří obyvatelé lokality (OSVČ) vykonávají sezónní kopáčské práce. Někteří jsou trvale zaměstnaní.
Někteří pracují příležitostně, částečně „načerno“.
Objevuje se zde neformální ekonomika (sběr kovů, rozebírání vraků, sběr a prodej zeleniny a ovoce).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže a gamblerství.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 349

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Mají menší počet žáků ve třídách a věnují se dětem individuálně.
Za poslední dva roky přeřadili pouze 1 dítě na ZvŠ.
Absolventi úspěšní: odcházejí na SŠ i na SOŠ.
Od 5. třídy mohou žáci využívat konzultace z českého jazyka a matematiky.
Od roku 1994 jsou zapojeni do projektu „Škola podporující zdraví“.
Organizují volnočasové aktivity: informatika, sportovní kroužek, ekologický kroužek, školní klub.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů (jazyková výuka).

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 60

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %
Velká fluktuace žáků, zaznamenány romské děti ze Slovenska.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola vytvořila svůj alternativní program pro rozvoj romských žáků, kantorky se zúčastnily kurzů multikulturní výchovy.
Účast v soutěži Romano Suno.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Ve zpracovávaném komunitním plánu nebude otázka romské integrace zohledněna.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Neexistují žádné projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.