GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.4.5 Chodov

[Obec s rozšířenou působností: Sokolov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Lokalita se skládá ze dvou skupin domů:
Tři bytovky o celkem 70 malometrážních bytových jednotkách 3. kategorie
Dva jednopodlažní domy s 16 byty 4. kategorie (cca 100 metrů od první skupiny domů, na druhé straně silnice)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí cca 400 metrů od lokality, občanská vybavenost je vzdálena 20 minut chůze.
Lokalita původně ležela cca 400 m za hranicí města. O. s. Khamoro po tříletém snažení docílilo posunutí hranice města tak, aby lokalita byla uvnitř. Podél silnice vedoucí k lokalitě donedávna nevedl chodník, obyvatele tak na cestě do města ohrožovala rychle projíždějící auta.

Stav domu/ů

Solidní
V rámci lokality jsou rozdíly. Tři bytovky v horní části jsou v o něco lepším stavu. Budovy však rychle chátrají. O veřejné prostory se nikdo příliš nestará.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Do lokality není zavedena teplá voda, ani plyn. Někteří obyvatelé si na vlastní náklady pořídili ohřívače.

Vlastník nemovitosti

Obec
O objekty se stará správce placený městem.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Domy byly vystavěny v roce 2001 za účelem vystěhování neplatičů z městských bytů v centru města. Šance, že se obyvatelům podaří získat byt ve městě, je údajně velice malá. Do lokality v sezóně přijíždějí početnější skupiny příbuzných ze Slovenska.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

14 419

Odhad počtu romských obyvatel lokality

451 - 500

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

95 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

28 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách, někteří pracují příležitostně „načerno“. Dalším zdrojem obživy jsou fingované sňatky s Vietnamci a dalšími cizími státními příslušníky.
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu, v sezóně sbírají a prodávají lesní ovoce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě je ve větší míře provozována prostituce. Ojediněle se vyskytují drobné krádeže (kovové předměty, dřevo na otop), prodej a užívání drog, alkoholismus a gamblerství. Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Zvláštní škola, pomocná škola, přípravný stupeň pomocné školy, rehabilitační vzdělávací program pomocné školy
Celkový počet žáků: 102

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od září 2004; v současnosti celkem 13 dětí, z toho 5 romských)

Aktivity a projekty

Asistentka pedagoga
Doučování zajišťuje individuálně podle potřeby asistentka pedagoga.
Volnočasové aktivity (stolní tenis, plavání, PC, výtvarný a taneční kroužek) – děti z lokality se účastní, s výjimkou plavání.
Do budoucna by se rádi zapojili do vzdělávání dospělých (především kurzy pro mladé romské matky zaměřené na péči o děti).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Jednali s MÚ o možnosti zpracování projektu poradenskou firmou.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 482 II. stupeň s rozšířenou výukou tělesné výchovy

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nápravy mluvení, drogová prevence, sexuální výchova, spolupráce s dopravní policií.
Projekt „Tvořivá škola“ (utváření názoru na základě konkrétní činnosti)
Doučování zajišťují učitelé (jen pokud jsou o to požádáni) v maximálním rozsahu jedné hodiny odpoledne.
Volnočasové aktivity – zpěv (účastní se především dívky z lokality), jednorázové sportovní soutěže.
Škola dříve nabízela kurzy na doplnění základního vzdělání, zájem o ně byl ale velmi malý.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni nedostatečně, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V současnosti je připravován komunitní plán. Součástí čtrnáctičlenné skupiny je také zástupce Khamoro o. s. Téma sociálního vyloučení Romů není explicitně řešeno. Plán se má zaměřovat spíše na důchodce a invalidy. Romů se může týkat kapitola “tísnivá bytová situace”.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Sokolov)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni. MÚ výhledově zaměstná pracovníka, který bude mít na starosti otázku fundraisingu a projektového managementu.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Khamoro
Náměstí Míru 38

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové centrum, v jehož rámci nabízejí volnočasové aktivity (taneční, výtvarný a literární kroužek, náboženská a etická výchova – spolupráce s farou) a doučování zábavnou formou (spolupráce se školami; 5 dětí z lokality se účastní pravidelně, 5 nepravidelně).
Azylové ubytování, hygienické centrum
Poradenství
Kurzy pro dospělé
Vydávání časopisu
Financování:
Aktivity dosud financovali hlavně z prostředků MPSV.
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
V současnosti čerpají dotace z OP RLZ, Globální grant – posilování kapacity NNO.
Phare 2003

O. s. Kotec
Chodov
Mariánské Lázně

Aktivity a projekty:
Provádějí monitoring drogové scény. Zajišťují streetwork a poradenství v několika vybraných lokalitách v kraji.
Financování:
Informace nezjištěna

Jiný subjekt

Městská policie Chodov

Aktivity a projekty:
Prevence kriminality
Financování:
Informace nezjištěna