GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.10.2 Horní Bříza

[Obec s rozšířenou působností: Nýřany]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva starší bytové domy s byty 2. a 3. kategorie (dříve 4. kategorie, nyní opraveno).

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé žijí v domcích v bezprostřední blízkosti lokality.
Občanská vybavenost je dostupná v centru obce, cca 25 minut chůze.

Stav domu/ů

Špatný
Jeden dům je v lepším stavu. V obou jsou plísně a vlhko. Na chodbách nefunguje světlo.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Mezi domácnostmi jsou rozdíly, 3 rodiny mají vlastní elektrický kotel na vytápění a samostatné koupelny.
Ostatní byty jsou vytápěny tuhými palivy.

Vlastník nemovitosti

Obec
3 rodiny mají dluhy na nájemném.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním z jiných částí obce či okolních obcí
Migrace se neprojevuje. Pouze v 90. letech několik jedinců odešlo do zemí EU nebo Kanady.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

4 496

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 60

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Mnozí příležitostně pracuje “načerno“. Několik obyvatel dříve pracovalo na VPP. Někteří si přivydělávají sběrem šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže (páchané hlavně mládeží).
Policie řeší nejvíce jízdu bez dokladů a bez technických osvědčení aut.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITY

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

81 – 90 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 463

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

Ne

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: praktická škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity – 4 kroužky (navštěvuje 12 romských dětí).
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Charita Plzeň
Cukrovarská 16

Aktivity a projekty:
Zajíždí sem TSP z Plzně, cíleno především na práci s dětmi.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni.