GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.13.2 Chotěboř

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvoupodlažní činžovní dům o dvou vchodech a 16 bytech
Byty většinou o velikosti 1+kk

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Pozemek kolem domu byl v nedávné době z iniciativy Městského úřadu oplocen, čímž byl oddělen (spíše symbolicky) od ostatní obytné zástavby tvořené převážně panelovými domy.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostřední blízkosti objektu (cca 20 metrů).
Občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 15 minut chůze od objektu.

Stav domu/ů

Solidní
Do bytů zatéká rozbitými okny a v suterénních bytech se na vnitřních zdech tvoří plíseň. Město před cca 5 lety investovalo do výměny okapů a v současnosti probíhá přestavba sklepních prostor na jednotlivé kóje určené ke skladování a zpracování paliva.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se elektrickými přímotopy a pevnými palivy.
V bytech není k dispozici teplá voda a plyn.
Odvoz odpadu je sice zajištěn, ale kapacita popelnic je pro objekt nedostatečná.

Vlastník nemovitosti

Obec
Dům je majetkem města a správu domu zajišťuje městským úřadem pověřená firma. V posledních 3 letech se podařilo zabránit nárůstu dluhů zavedením institutu zvláštního příjemce v problematických případech.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Lokalita vznikla postupným sestěhováváním romských rodin v rámci zajišťování náhradního bydlení. V roce 1997 žila řada rodin v městských bytech, které začaly být v restituci vraceny původním majitelům.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

9 835

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

85 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

38 %

Nad 61 let

2 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

94 %

Střední bez maturity

6 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

92 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob vlastní živnostenské listy (zejména na výkopové a drobné stavební práce). Někteří pracují příležitostně „načerno“. Rozšířený je též sběr železného šrotu a rozebírání vraků na náhradní díly.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se v lokalitě vyskytuje prostituce, lichva a drobné krádeže. Výrazně je v lokalitě zastoupeno gamblerství, ojediněle pak narkomanie (toluen, marihuana) a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

51 – 60 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 400

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 68

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne (Nebyl zřízen z důvodu nedostatečného zájmu.)

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

V roce 2007 má být hotový komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Od ledna 2006 zde působí 1 terénní sociální pracovník.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
TSP financován z prostředků od Rady vlády pro záležitosti romské komunity.

Nestátní neziskové organizace

Kulturní dům Junior

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktitvity (letní tábory, kulturní a sportovní aktivity).
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Právě dokončili projekt, který se týká integrace znevýhodněných žáků.
Fond Vysočina
MPSV
MŠMT

Global Outreach – West Virginia, o.s.
Karlova 526
Hlinsko

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity a doučování pro romské děti.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.