GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.8.3.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Šumperk]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden dům

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází na konci ulice vedoucí z obce.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
V okolí domu se nachází několik stavení. Jedná se především o rekreační objekty.
Základní občanská vybavenost se nachází v centru obce (cca 10 min. chůze).

Stav domu/ů

Solidní
Obyvatelé si dům opravují.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Do domu není zaveden plyn.
Vyskytují se problémy s neplacením účtů za elektřinu.

Vlastník nemovitosti

Jejich obyvatelé
Dům byl odprodán obcí za symbolickou cenu.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Romové do lokality přišli v 60. letech, předtím žili v jiném objektu v obci.
Dochází zde k fluktuaci mezi příbuznými rodinami z okolních obcí.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 556

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25
Počet se v letních měsících obvykle zvyšuje v důsledku dlouhodobých návštěv.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

67 %

Od 16 do 60 let

25 %

Nad 61 let

8 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

98 %

Formy zabezpečení obživy

Převážná většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob sezónně pracuje na VPP pro obec (nezjištěno, zda i z této lokality), případně si pracují ve stavebnictví (někdy „načerno“).
Někteří si přivydělávají sběrem kovů a rozebíráním autovraků.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže (vloupávání do rekreačních objektů a drobné dětské krádeže).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna (kapacita: 650 žáků)

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty


Organizují volnočasové aktivity, děti z lokality se jich ale neúčastní.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 46

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Šumperk)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity ani projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiné subjekty

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.