GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.8.7 Lipník nad Bečvou

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvoupatrový dům o 7 bytech horší kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům se nachází cca 10 minut chůze od centra.
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí v sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu do 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
V roce 1995 byl dům rekonstruován po požáru. Zvenčí nejeví známky poškození, ale vnitřní prostory (dveře, omítky) jsou v horším stavu.
Jsou narušeny krovy (jejich části byly údajně využity jako otop).

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Některé byty jsou vytápěny kamny na pevná paliva.

Vlastník nemovitosti

Obec
Problém s neplatičstvím řešen domluvou, případně institutem zvláštního příjemce.
V extrémních případech se neplatičství řeší žalobami a soudními exekucemi. Možnost vystěhování bez náhrady však zatím nebyla uplatněna.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Romové zde bydleli již před rokem 1989.
Sociální mobilita byla zaznamenána pouze v případě 1 rozvětvené olašské rodiny.
Migrace byla zaznamenána jen výjimečně.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

8 444

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

52 %

Od 16 do 60 let

44 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

17,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Převážná většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách nebo pobírá starobní či invalidní důchody.
Část mužů pracuje sezónně „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva, krádeže a gamblerství.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 480

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola
Celkový počet žáků: 98

Podíl romských žáků na škole

31 - 40 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Realizují projekt v rámci OP RLZ „Integrační program porozumění a tolerance v návaznosti na RVP s využitím školy jako informačního a multikulturního centra“.
Organizují volnočasové aktivity.
Realizují projekty integrace romské komunity (projekt „Děti dětem“).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Centrum pro komunitní práci Střední Morava zpracovává komunitní plán sociálních služeb (SROP).

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty.
Město je zřizovatelem Střediska volného času, které zajišťuje pestrou nabídku volnočasových aktivit, kterých se Romové účastní v hojné míře (vstupní poplatek je nižší).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Moravská brána
Stará 617

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity a kulturní akce.
V budoucnu se chtějí věnovat oblasti zaměstnanosti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Práce sdružení je založena na dobrovolnictví.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.