GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.4.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Skupina 10 – 12 domů, které jsou z větší či menší části obydleny romskými rodinami. Tyto domy o 5 – 6 vchodech jsou integrální součástí městské čtvrti.
Byty 2. a 3.kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství nebo ve stejných domech.
Většina občanské vybavenosti je dostupná přímo na sídlišti.

Stav domu/ů

Solidní
Jedná se o nejstarší městskou zástavbu, ale stav objektů je poměrně dobrý.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Převažuje plynové topení.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy / Obec
Vlastníkem většiny objektů je OKD, některé z objektů vlastní město.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Sídliště vzniklo jako jedno z prvních sídlišť určených k ubytování horníků a zaměstnanců průmyslových závodů (50. léta). Podstatná část romských obyvatel má status „starousedlíků“. Romské rodiny zde žijí již po několik generací.
K sociální mobilitě dochází ojediněle.
V roce 2005 se do lokality přistěhovalo několik rodin ze zrušené lokality v Orlové.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

84 784

Odhad počtu romských obyvatel lokality

501 – 600
Jde o velice hrubý odhad z různých zdrojů

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

59 %

Od 16 do 60 let

25 %

Nad 61 let

16 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

18,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

94 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Příležitostně jsou obyvatelé lokality najímáni externími firmami na výkopové a stavební práce.
Několik obyvatel lokality je trvale nebo příležitostně zaměstnáno v okolních průmyslových podnicích. Někteří pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupeno gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 350

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Široká nabídka volnočasových aktivit.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce romské integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
V rámci komunitního plánu je věnována pozornost prevenci sociálně patologických jevů.

Funkce romského poradce

Ne (Existuje zde poradce pro národností menšiny.)

Aktivity a projekty

Financují 10ti denní reedukační tábor pro děti se sociálním znevýhodněním. Během doby, kdy budou děti na táboře, budou sociální pracovnice z Havířova pracovat s jejich rodiči s cílem zlepšit podmínky v domácnostech.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, nevyužívají ho ale v rámci dané problematiky.

Nestátní neziskové organizace

Armáda Spásy
Obránců míru 704

Aktivity a projekty:
Provozují Komunitní centrum ve čtvrti Šumbark
Organizují volnočasové aktivity, doučování (velký zájem dětí z lokality, projevilo se i na výsledcích ve škole, kapacita bohužel nedostačuje poptávce).
Účastní se celokrajského projektu prevence sociálního vyloučení (SROP).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
MPSV
Město Havířov
aj.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt