GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.17 Rožďalovice

[Obec s rozšířenou působností: Nymburk]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Objekt bývalé lesní správy a tři rodinné domky

Poloha lokality v rámci obce

Centrum / Periferie
V centru se nachází jen jeden dům, ostatní jsou roztroušené po okraji obce.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí ve vzdálenosti cca 10 metrů od objektů.
Většina základních služeb je dostupná cca 5 – 10 minut pěšky nebo 20 minut za použití autobusové dopravy.

Stav domu/ů

Špatný
Jeden z domů je v lepším stavu, ostatní jsou v horším technickém stavu. V současnosti se budují vodovodní přípojky.
Viditelně je narušená statika jednoho z domů (objevují se výrazné praskliny).

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se v kamnech na pevná paliva.
V objektech není k dispozici tekoucí voda. Do jednoho domu se bude instalovat vodovodní přípojka.
Odvoz odpadků není zajišťován.

Vlastník nemovitosti

Jejich obyvatelé / Jiné soukromé osoby či firmy
Většina objektů je v rukou soukromého majitele (vlastníka podobných objektů v okolních obcích), až na jeden, který vlastní jeho obyvatelé.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Před rokem 1989 zde žila jen jedna rodina, město jim prodalo obecní dům, kde žili spolu s jednou sociálně slabou neromskou rodinou.
Od roku 2000 se ostatní objekty dostaly do rukou soukromému majiteli, začal do objektů nastěhovávat Romy (převážně ze Slovenska).
Četné dlouhodobé návštěvy ze Slovenska.
V této lokalitě je potvrzena migrace do Anglie (jedna rodina).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1 627

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

35 %

Od 16 do 60 let

65 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují ve sklárně či na stavbách (někdy „načerno“). Ojediněle si přivydělávají i sběrem a prodejem hlemýžďů a jablek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly zaznamenány žádné problémové jevy zásadnějšího charakteru.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 186

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole se s dětmi pracuje individuálně, nemají rodičovské schůzky, ale individuální konzultace (učitel – rodič – dítě).
Škola nabízí i volnočasové aktivity (míru účasti romských dětí se nepodařilo zjistit).
Projekt „Hodina“

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 55

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga, který se účastní projektu „Step By Step“ a vede kroužek romštiny.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.