GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.8.6 Kojetín

[Obec s rozšířenou působností: Přerov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Skupina několik domků v jedné ulici
Domky o jedné či dvou bytových jednotkách velikosti 1+1

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází za průmyslovou zónou

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Neromové bydlí v bezprostřední blízkosti (jedná se ale také většinou o sociálně slabší – důchodce, lidé s nižším sociálním statusem), vzájemné vztahy jsou špatné.
Občanská vybavenost je dostupná v centru vzdáleném cca 15 – 20 minut chůze.

Stav domu/ů

Špatný
Některé domky jsou na hranici obyvatelnosti. Do domů silně zatéká, některá okna jsou rozbitá, zdivo je místy narušené.
Vyskytují se zde plísně, zdi jsou vlhké.
Některé z domků musely být v minulosti zbourány.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava chybí
V domcích je zavedena pouze elektřina, která je často odpojena. Vyskytuje se zde nelegální odběr.
Voda je čerpána ze studen, teplá voda není vůbec k dispozici.
Topí se kamny na tuhá paliva (domky jsou obtížně vytopitelné).

Vlastník nemovitosti

Obec
Časté neplatičství nájemného je využíváním institutu zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Domky byly postaveny kolem roku 1920 jako bydlení pro pracovníky cukrovaru. Od 70. let byty přidělovány Romům migrujícím za prací.
Po roce 2000 do lokality přibyli někteří Romové ze zrušené ubytovny v Chropyni.
Z části neobyvatelných domků se Romové stěhují do okolních obcí za příbuznými. I v rámci lokality byly zaznamenány dlouhodobější návštěvy příbuzných.
Jedna rodina se odstěhovala do domku ve městě.
Dvě rodiny migrovaly do zemí EU, jedna se vrátila.
Lokalita je z pohledu města považována za velmi problémovou.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

6 396

Odhad počtu romských obyvatel lokality

251 – 300

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

93 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

36 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

94 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Převážná většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách (Byly zaznamenány případy sankčního vyřazení ze systému sociálních dávek např. z důvodu práce „načerno“ apod.).
Trvale je zaměstnána jedna osoba.
Muži v produktivním věku často vykonávají „načerno“ sezónní pomocné stavební práce.
Někteří si přivydělávají sběrem ovoce či železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Je zde významně zastoupena lichva. Ojediněle se vyskytují také úvěrové podvody a krádeže. Ojediněle se dále vyskytuje narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

31 – 40 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 330

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %
Od roku 2000 zaznamenán nárůst počtu romských žáků.

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.
Realizují projekt SIPVZ (Státní informační politika ve vzdělávání MŠMT) – informační gramotnost, volba povolání.
Provozují školní klub.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MŠMT

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 400

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna (kapacita: 90 žáků)

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Doučování je zajišťováno v rámci družiny.
Organizují volnočasové aktivity (sport, PC, výtvarná výchova atd., romské děti se jich účastní).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
V komunitním plánu je romská problematika reflektována pouze v souvislosti se spoluprací s vybranými NNO.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Přerov)

Aktivity a projekty

Ve spolupráci s úřadem práce realizují program „Šance pro dlouhodobě nezaměstnané“ (11 míst v regionu na VPP). Není zaměřen přímo na sociálně vyloučené Romy, ale na osoby znevýhodněné na trhu práce obecně.
Dále realizují projekt „Modernizace materiálního a technického zázemí pro rozvoj sociálních služeb“ (PC učebna jednou týdně k dispozici sociálně vyloučeným dětem, realizováno ve spolupráci s Charitou, SROP).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci SROP, který však nebyl primárně zaměřen na cílovou skupinu sociálně vyloučených Romů.

Nestátní neziskové organizace

Česká katolická charita
Kroměřížská 19

Aktivity a projekty:
Provozují komunitní centrum (Klub romských dětí a žen), v jehož rámci je zajišťováno doučování, poradenství, TSP, volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
Olomoucký kraj
Město Kojetín
OSF
Další zdroje