GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.9.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvě ulici na sídlišti o cca 16 dvoupatrových domech
Byty převážně 2. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Sídliště samo má zjevné hranice. Viditelný předěl mezi sídlištěm a ostatní zástavbou je dán rozdílem v architektuře objektů.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v bezprostřední blízkosti lokality.
Základní občanská vybavenost je dostupná přímo na sídlišti (cca 5 – 15 minut pěšky).

Stav domu/ů

Solidní
Stav domů lze považovat za mezistupeň mezi solidním a špatným. Některé z domů jsou v horším technickém stavu než ostatní.
V některých bytech jsou plesnivé stěny. Některé domy mají nepoužitelné sklepy.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Některé rodiny topí pevnými palivy.
Řada bytů je bez koupelen.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Vlastníkem domů je OKD, a. s.
V případě problémů s dluhy na nájemném je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování.
Byty na sídlišti sloužily (jako ostatně většina bytového fondu OKD) jako ubytování pro zaměstnance uhelných šachet. Mezi nimi byl i velký počet Romů. Mnozí z nich v bytech zůstali i po zavírání dolů po roce 1989.
Postupem času se mnohé z neromských rodin z lokality odstěhovaly a na jejich místo přišly nové romské rodiny.
Neromské rodiny stále žijící v lokalitě mají většinou nízký sociální status.
Z lokality se několik rodin odstěhovalo do Anglie.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

34 026

Odhad počtu romských obyvatel lokality

501 – 600

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

62 %

Od 16 do 60 let

34 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

20,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách.
Několik málo obyvatel lokality trvale legálně pracuje.
Někteří příležitostně pracují "načerno".
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně jsou v lokalitě zastoupeny krádeže, lichva, gamblerství, narkomanie a alkoholismus.
Ojediněle se zde vyskytuje prodej drog.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 285

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %
V posledních několika letech zaznamenán nárůst počtu romských žáků.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Realizují projekt „ Než zazvoní poprvé“, který je určen pro děti a maminky posledních tříd mateřských škol a žáky 1. tříd, není primárně zaměřen na Romy, ale ti se jej v některých případech účastní.
Na škole působí 2 asistenti pedagoga, kteří mimo jiné vedou volnočasové aktivity.
Na škole je také realizováno doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 180

Odhad podílu romských žáků na škole

11 - 20 %
V posledních několika letech zaznamenán nárůst počtu romských žáků.

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Nabízejí řadu volnočasových aktivit, dále pak doučování.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají (mají však zkušenosti s přípravou žádosti do programu Interreg).

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ano (od roku 2004).

Aktivity a projekty

Působí zde 2 TSP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Krok za krokem
Masarykova 742

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity a jednorázové aktivity (zájezdy atd.).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Město Orlová

Drom
Brno


Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovník.
Financování:
OP RLZ

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.