GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.4.9 Oloví

[Obec s rozšířenou působností: Kraslice]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva třípatrové domy o 6 bytových jednotkách velikosti 1+1 (3. kategorie, status holobytů)
V bezprostřední blízkosti je ještě jeden domek v osobním vlastnictví obývaný jednou rodinou.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita se nachází na konci obce, příjezdová komunikace je ve špatném stavu.
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí cca 20 metrů od lokality.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 5 minut chůze.

Stav domu/ů

Špatný
Do domů se neinvestuje a tomu odpovídá jejich stav. Špatná úroveň bydlení má působit preventivně na ostatní obyvatele. Lidé si přitápějí pomocí hrnců s vroucí vodou. Následkem toho jsou místnosti vlhké a zdi plesnivé.
Město jeden přilehlý dům stejného typu zrekonstruovalo na 1. kategorii, byty v něm nejsou určeny pro sociálně vyloučené romské obyvatele.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava chybí
Topení, teplá voda, ani plyn nejsou zavedeny.Topí se tuhými palivy.

Vlastník nemovitosti

Obec
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou.
U „problémových“ nájemníků je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
V domech dříve bydleli zaměstnanci skláren. Mezi nimi i Romové, kteří sem přišli za prací v 80. letech. Po roce 1989 lidé přišli o práci, začali se sem sestěhovávat neplatiči a problémoví občané z ostatních částí Oloví.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1 920

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

20,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách, někteří pracují příležitostně „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem šrotu, v sezóně sběrem a prodejem lesních plodů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jen výjimečně se vyskytují drobné krádeže (zejména dřevo na topení). Ojediněle se vyskytuje gamblerství a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 148

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (dramatický kroužek, sportovní kroužek, fotbal) – účastní se celkem 12 romských dětí, z toho 3 z lokality. Projekt „Nápravná péče“ pro děti, které mají poruchy učení, poruchy řeči a jiné problémy – účastní se celkem 5 romských dětí, z lokality žádné.
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. O využití ani neuvažují.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 61

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Individuální přístup, návštěvy v rodinách.
Funkce asistenta pedagoga zrušena, nyní ji neoficiálně vykonává asistentka pro zdravotně postižené.
Účast na projektu Nové školy o. p. s. Romano Suno (literární soutěž pro děti píšící romsky).
Volnočasové aktivity (10 zájmových kroužků, jednorázové aktivity) – využíváno cca 25 romskými dětmi.
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají (v současnosti jsou partnery v právě podaném projektu na OP RLZ „Sociální výchova a předprofesní příprava žáků ZŠ praktické a ZŠ speciální“). Kvůli náročnosti vedení projektů budou i do budoucna jen jako partneři.
V minulosti menší projekty na prevenci financované z prostředků KÚ.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se o ní neuvažuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Ne

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Obec je zadlužena, příprava projektu je považována za příliš rizikovou, chybí lidské zdroje.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Sokolov

Aktivity a projekty:
2 TSP s hlavním působištěm v Sokolově, jejich činnost zde není nijak výrazná.
Financování:
O možnostech čerpat z ESF jsou informováni, zkušenosti mají bohaté.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty