GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.24.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden dvoupatrový dům o dvou vchodech

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází na kraji města směr Duchcov.

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé žijí cca 200 metrů od lokality.
Za veškerou občanskou vybaveností se musí dojíždět autobusem, spojení do Teplic i Duchcova je velmi dobré, zastávka veřejné dopravy je hned před domem.

Stav domu/ů

Solidní
Plánuje se rekonstrukce.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se kamny na pevná paliva.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Dům je v soukromém vlastnictví

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
V lokalitě žili Romové i v minulosti. V posledních letech došlo k výměně obyvatel, současní obyvatelé jsou zde cca 5 let. Počet Romů v lokalitě klesl.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

51 193

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13,80 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

94 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Jeden muž trvale pracuje.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Nebyly identifikovány žádné problémové jevy.
Ojediněle se zde vyskytuje alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola
Celkový počet žáků: 200

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 romská asistentka.
Organizují volnočasové aktivity (kroužky).
Provozují Klub protidrogové prevence.
Připravují projekt zaměřený na PC gramotnost rodičů žáků.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, ale podání projektů nezvažují.
MŠMT
Ústecký kraj
OSF

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace ani zkušenosti s čerpáním ESF nemají.

Nestátní neziskové organizace

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže
Rovná 277

Aktivity a projekty:
Organizují volnočasové aktivity pro děti a mládež (výtvarný, dramatický, taneční a pěvecký kroužek, práce na počítači, sportovní aktivity, jedno- a vícedenní akce), věnují se prevenci sociálně – patologických jevů.
Od roku 2006 provozují Klub Motýlek pro děti ve věku 4 – 6 let, které se zde připravují na vstup do školy.
Zajišťují doučování s možností logopedické péče. Na doučování navázal projekt „Výukový program“ realizovaný ve spolupráci se SASM Ostrava. V jeho rámci je kladen důraz na spolupráci se základními školami.
Využívají propracovaný motivační systém (děti za jednotlivé činnosti získávají body), během kterého se mimo jiné učí hospodařit s penězi.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají s Globálním grantem. Rádi by využili prostředků ESF na projekt komunitního centra.
Phare
NROS
Pomozte dětem

O. s. White Light I.
Doubravská 122/5

Aktivity a projekty:
Poskytují služby uživatelům drog a lidem ohroženým sociálním vyloučením.
Provozují kontaktní centrum, výměnný program, testování.
Poskytují sociálně – právní a pracovně – právní poradenství.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci SROP (projekt sociální asistence).

Teen Challenge, o. s.

Aktivity a projekty:
Pracují s uživateli drog. Romové tvoří značnou část klientely.
V Teplicích mají jen pobočku, pracují zde jen jeden den v týdnu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Chtějí být finančně nezávislí jak na státu, tak na podmíněných dotacích.

Oblastní charita Teplice
Thámova 711/20

Aktivity a projekty:
Provozují občanskou poradnu (poskytují poradenství v problematice bydlení, sociálních dávek, pracovního a rodinného práva).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.