GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.13.8.2 Lokalita B
Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Skupina jednopatrových řadových domů

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé žijí v bezprostředním sousedství.
Občanská vybavenost je velmi dobře dostupná (cca 3 – 5 minut pěšky).

Stav domu/ů

Solidní
Jedná se však o poměrně staré domy, čemuž odpovídá jejich technický stav.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V některých domech je plynové topení, v některých se topí pevnými palivy.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jejich obyvatelé
Ve 2 – 3 případech vlastní domky jejich obyvatelé. V ostatních případech je vlastníkem město.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Romové v této lokalitě žijí od 50. let minulého století.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

38 715

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

30 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

13 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují (většinou „načerno“).

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje prodej drog, lichva a drobné krádeže. Dále je zde přítomen alkoholismus a gamblerství, významněji je zde zastoupena narkomanie (převážně u mladistvých).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

11 – 20 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 542

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne (plánují ale jeho zřízení)

Aktivity a projekty

Spolupracují s komunitním centrem Ambrela, které doučuje děti z lokality.
Volnočasové aktivity (zajišťovány školním klubem)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
Město Třebíč
Kraj Vysočina

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 84

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity (zájmové kroužky a jazykové kurzy), kterých se romské děti účastní.
Dále pak realizuje preventivní programy.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.
MŠMT (granty na preventivní programy)
Fond Vysočina (volnočasové aktivity)
Město Třebíč (Program „Zdravé město Třebíč“)
Nadace Charty 77 (Program „PC je můj kamarád“).

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 150

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Spolupracují s Romcentrem Jihlava.
Projekt „Hodina“ a „Otevřená škola“
Intenzivně spolupracují s rodiči.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Škola realizuje společné projekty s Charitou Třebíč.
Granty z Města Třebíč, Kraje Vysočina, MŠMT.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Roku 2004 byl schválen komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

V rámci běžné spolupráce města a neziskového sektoru.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají rozsáhlé.

Nestátní neziskové organizace

Diecézní charita Brno
(Romské centrum Třebíč)
Leopolda Pokorného 15

Aktivity a projekty:
Komunitní centrum pro děti a mládež Ambrela (v evidenci mají 60 dětí): mateřská školka (dopoledne; zdarma); doučování (denně od 12 do 14 hodin); volnočasové aktivity (kroužky: taneční, PC, hudební aktivity; od 14 hodin)
Dále provozují azylový dům.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
MPSV
Phare
Krajský úřad
MŠMT
Město Třebíč
Fond Vysočina

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.