GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.10.3 Kladruby

[Obec s rozšířenou působností: Stříbro]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Činžovní dům o 6 bytových jednotkách

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 100 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu 10 – 20 minut chůze.
Na větší nákupy, do lékárny a k lékaři se obyvatelé musí vydat od cca 11 km vzdáleného Stříbra.

Stav domu/ů

Špatný
Elekroinstalace v dezolátním stavu (dráty trčí ze zdí; byty jsou propojeny kabely).

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Do domu není zavedena voda. Obyvatelé ji čerpají v 2 metry hluboké šachtě před domem. Přívod v zimě často zamrzá.
Topí se pevnými palivy.

Vlastník nemovitosti

Jiná soukromá osoba
Do jara 2006 dům vlastnila obec. Obyvatelé dlužili často na nájemném.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Do lokality se stěhují příbuzní obyvatel a zase odcházejí.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

1 393

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

20 %

Od 16 do 60 let

80 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Dva obyvatelé pracují v továrně Siemens ve Stříbře. Většina je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“. Dalším zdrojem příjmu v sezóně je sběr a prodej borůvek.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Drobné krádeže kovových předmětů (za účelem prodeje do sběru).
Ojediněle se vyskytuje gamblerství a narkomanie.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

31 – 40 % V současnosti se jedná pouze o jedno ze tří dětí školního věku.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (12 kroužků; )

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola
Celkový počet žáků: informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Zřízena funkce asistenta pedagoga (v současnosti neobsazena).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Neexistuje specifická koncepce a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Stříbro)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Kotec, o. s
Mariánské Lázně

Aktivity a projekty:
Monitoring drogové scény. Streetwork, poradenství v několika vybraných lokalitách v kraji.
Financování:
Informace nezjištěna

Sdružení Romů a etnických menšin Plzeňského kraje
Stříbro

Aktivity a projekty:
Zhruba od začátku roku 2006 provozují poradenskou činnost ve Stříbře, k dispozici i obyvatelům lokality v Brodě.
Financování:
Kraj
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.