GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.2.10.1 Lokalita A
Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov]

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Soukromá ubytovna

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Lokalita se nachází v průmyslové části města, naproti papírně
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v okolních domech.
Občanská vybavenost je v dosahu 5 minut chůze.

Stav domu/ů

Bezvadný
Bez zjevných závad, společné prostory udržované

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Bytové jednotky mají improvizované kuchyňky zřízené v předsíňkách. Některé jsou vybaveny vlastními koupelnami, obyvatelé jiných využívají společná sociální zařízení na chodbě.
Topí se elektrickými přímotopy.
Do budovy není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Jiná soukromá osoba či firma
Smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (3 měsíce).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově "přirozeným" přistěhováváním
Budova původně sloužila jako ubytovna pro zaměstnance papíren.
Stěhují se sem lidé z Větřní i jiných měst (především Českého Krumlova), kteří přišli o byt v důsledku exekuce a nebo z důvodu odchodu z přeplněných bytů.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 914

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

15, 70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Několik obyvatel je zaměstnaných.
Většina je závislá na sociálních dávkách.
Někteří v sezóně pracují "načerno" (výkopové a pomocné stavební práce).

SOCIÁLNÍ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Výjimečně se vyskytují případy drobných krádeží (páchaných mladistvými).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

do 10 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 377

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna
Dochází k mírnému odlivu neromských dětí ze školy (rodiče, kteří dojíždí za prací do Českého Krumlova, s sebou vozí děti).

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Doučování je realizováno individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity (10 kroužků: taneční, výtvarný, plavecký, stolní tenis, rybářský, PC, angličtina, volejbal, florbal aj.; zdarma) – navštěvuje je cca 8 – 10 romských dětí.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Český Krumlov)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány specifické projekty.
Plánováno rozšíření dohody s Úřadem práce Český Krumlov o dotaci na VPP pro město. V současnosti je dotováno jen 1 místo.
V minulosti zde působilo občanské sdružení Naděje – město spolufinancovalo jeho aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dobře informováni.
Zkušenosti s čerpáním dotací mají pouze v rámci investičních projektů (státní fond rozvoje bydlení).

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Úřad práce Český Krumlov

Aktivity a projekty:
Od roku 2006 realizují rekvalifikační program "Příprava na práci" pro dlouhodobě nezaměstnané osoby se základním vzděláním (OP RLZ). Motivační počítačový kurs, rekvalifikace, praxe v podnicích dle výběru zaměstnání.
Dotují 1 pracovní místo na VPP pro město Větřní.
Financování:
Program "Příprava na práci financován z OP RLZ. Zkušenosti mají také s SROP.