GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.6.9 Pertoltice pod Ralskem

[Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Objekt bývalé hospody uzpůsobený k bydlení.
Původně se většinou jednalo o nebytové prostory.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Poslední dům na okraji obce

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Samostatný domek v zástavbě podél silnice
Sociálně nevyloučení žijí v okolních domech ve vesnici.
Občanská vybavenost je dostupná v Mimoni (tj. cca 20 minut chůze).

Stav domu/ů

Špatný
Stropy protékají, vyskytují se zde plísně, krovy jsou shnilé, střecha děravá, některá okna rozbitá (sklo je nahrazeno igelitem).
Vstupní prostory jsou zdemolované.
Vchod není uzamykatelný, dveře jsou rozbité.
Původně šlo o taneční sál a sál výčepu hospody, přepažené jsou pouze příčkou.
Místo dveří je v „obytné místnosti“ koberec přes půl místnosti.
Obývaný prostor je v havarijním stavu. Hrozí zřícení příčky, zeď je prasklá.
Nebyla provedena kolaudace na bytové prostory, přesto jsou zde rodiny přihlášeny k trvalému pobytu.
Obec předpokládá, že nejpozději do roku 2009 se dům stane zcela neobyvatelným.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se lokálně na tuhá paliva. Jsou zde však vysoké stropy, takže jsou místnosti těžko vytopitelné.
Voda se ohřívá bojlery.
Voda je v zimě zamrzlá a je údajně závadná.
Elektřina je často odpojována.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé nemovitosti

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Dům zakoupil v roce 2002 podnikatel z Mladé Boleslavi pro Romy, které vystěhoval z nájemních bytů v Boleslavi. Kupní smlouvy byly vystaveny na jejich jména. K opuštění lukrativních městských bytů je donutil za využití odpojení elektřiny, vody v původních domech po dobu několika měsíců.
Sociální mobilita zde nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

256

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

40 %

Od 16 do 60 let

56 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

97 %

Střední bez maturity

3 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Jeden obyvatel lokality je zaměstnán na dobu určitou.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu či rozebíráním vraků.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje alkoholismus, narkomanie a krádeže.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %
Všechny děti školního věku z lokality dochází do jedné školy.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 70 žáků

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistentka pedagoga.
Zajišťují doučování (děti z lokality se však neúčastní).
Organizují volnočasové aktivity: taneční kroužky, aerobik, míčové hry (děti z lokality se však neúčastní).
Škola chystá projekt na zvýšení romské vzdělanosti zaměřený na 3 věkové skupiny:
i) předškolní (přípravný ročník)
ii) mládež nad 15 let (jednorázové akce, PC kurzy apod.)
iii) dospělí (práce na PC a s Internetem)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Chystají se ale vypracovat žádost.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Snahou zástupců obce je „zrušit“ lokalitu.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Česká Lípa)

Aktivity a projekty


Obec nevyvíjí žádné specifické aktivity směrované na obyvatele lokality. Např. volnočasové aktivity zajišťované obcí a určené pro děti ze sociálně slabých rodin děti z lokality nevyužívají.
Do lokality dochází TSP z Mimoně, který poskytuje rodinám poradenství a pomoc při jednání s úřady (s OU).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Mimoň

Aktivity a projekty:
Dochází do lokality, zajišťují terénní sociální práci, poradenství, snaha najít rodinám jiné bydlení (bez úspěchu).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Mají řadu praktických zkušeností.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.