GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.10.7.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Přízemní dům o 6 místnostech (holobytech)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 300 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost je vzdálena cca 15 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Solidní
Zanedbané interiéry domu

Vybavenost domu/ů

Část standardního vybavení chybí
Kuchyň a umývárna jsou společné na chodbě.
Topí se tuhými palivy.
Do domu není zaveden plyn.

Vlastník nemovitosti

Obec
O dům se stará soukromá správcovská firma.
Institut zvláštního příjemce není využíván.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Objekt byl vystavěn v roce 1998. Byli do něho nastěhováni neplatiči z městských bytů v centru města. Dvě rodiny nedávno získaly byty v jiné části města. Větší množství romských rodin z města odešlo do Velké Británie (nezjištěno, zda i přímo z této lokality).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

13 873

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

65 %

Od 16 do 60 let

35 %

Nad 61 let

0

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

6,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Část pracuje příležitostně „načerno“. Další zdroje příjmů představuje rozebírání vraků a následný prodej náhradních dílů, sběr šrotu.
Ve městě funguje několik romských firem. Ty zaměstnávají hlavně své příbuzné. Pro obyvatele lokality je práce u nich vesměs nedostupná.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Jen výjimečně se vyskytuje lichva a narkomanie a s ní spojený prodej drog.
Významně zastoupeným jevem je gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

81 – 90 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 770

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Volnočasové aktivity (6 zájmových kroužků)
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Ne

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 88

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Volnočasové aktivity (28 zájmových kroužků)
Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Ne

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce je poněkud nejasná .
V rámci koncepce pro integraci Romů se schází komise. Integrace má být zaměřena na děti a mládež. V současné době je jedinou konkrétní činností pro děti a mládež začínající činnost protidrogové NNO z Plzně - Ulice a zejména nízkoprahové centrum Diakonie, které MÚ částečně finančně podporuje.

Funkce romského poradce

Ne (od roku 2005 není funkce obsazena)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Ne

Nestátní neziskové organizace

Diakonie – středisko Přemysla Pittra
Jiráskova 481

Aktivity a projekty:
Nízkoprahové centrum pro děti a mládež
Doučování a volnočasové aktivity pro děti (denní návštěvnost cca 25 dětí), klub pro mladé (denní návštěvnost cca 20 mladých).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity
Vlastní zdroje (ze sbírek)

Ulice, o. s.
Plzeň

Aktivity a projekty:
Terénní sociální práce zaměřená na uživatele drog a osoby živící se prostitucí.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF mají informace, ale praktické informace zatím nemají.

Občanská poradna
Masarykovo nám. 80

Aktivity a projekty:
Poradenství v sociální oblasti (informace klientům o jejich právech a povinnostech při styku s úřady a dalšími institucemi; ednou týdně v prostorách zapůjčených MÚ)
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Phare 2003
MPSV
Grant od Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.