GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.5.9.2 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Broumov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden nízkopodlažní dům

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Lokalita se nachází v centru horské vesničky spadající pod Meziměstí

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Domek je od silnice oddělen malým potokem. Vedle domu je už jen fotbalové hřiště.
Sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí několik metrů od lokality přes silnici.
Občanská vybavenost je dostupná v Broumově nebo v Meziměstí (20 – 30 minut autobusem či vlakem). Obyvatelé lokality vlastní automobil.

Stav domu/ů

Špatný
Dům zvenku není omítnut. Obytná je pouze půlka domu, druhá půlka se rekonstruuje. Uvnitř se místy v omítce objevují praskliny.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
V domě není k dispozici voda. Obyvatelé pro ni chodí k sousedce nebo do potoka.
V objektu jsou dále jen suché záchody a není zde koupelna.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováním
Jedná se o Romy ze Slovenska (z Popradu), kteří sem přišli v roce 2004. Postupně si dávají objekt do pořádku. V zimě 2005 odešli z lokality a pobývali delší dobu na Slovensku. V současné době zde již mají trvalý pobyt.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 790

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,30 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

71 – 80 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality je závislá na sociálních dávkách. Jedna osoba je zaměstnána. Několik dalších příležitostně pracuje „načerno“. V místě je nedostatek pracovních příležitostí. Obyvatelé si přivydělávají sběrem železa, hub a ovoce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě se vyskytují drobné krádeže (ovoce ze zahrádek, topivo).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 292

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Informace nezjištěna

Aktivity a projekty

Nabízejí řadu volnočasových aktivit (kroužky), romské děti se jich ovšem neúčastní.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Královéhradecký kraj

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Broumov)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.