GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.7.4.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva dvoupodlažní objekty po cca 24 bytových jednotkách velikosti 1+1

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází cca 100 m od nejbližší městské zástavby.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Objekty se nalézají v bezprostřední blízkosti dolu, kterým jsou z jedné strany ohraničeny. Z druhé strany je lokalita ohraničena hlavní silnicí.
Nejblíže sociálně nevyloučení žijí cca 100 metrů od lokality.
Občanská vybavenost je dostupná v centru města, vzdáleném cca 15 minut autobusem.

Stav domu/ů

Solidní
Na vnitřních zdech objektů jsou velmi rozsáhlé plísně, a to v důsledku stoupání vody ze sklepení domů, kde občas dochází k úniku. V jednom z objektů je polovina sklepních prostor zavalena odpadem. Vyskytují se zde hlodavci.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se lokálně na tuhá paliva.
V některých bytových jednotkách je občasně odpojena elektřina.
Sociální zařízení je společné na chodbách.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Vlastníkem objektů je OKD, disponuje s nimi však město Havířov.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Původně většina současných obyvatel lokality bydlela v ulici Stonavská (lokalita již neexistuje) a zaměstnáváni byli na okolních šachtách.
Postupně (např. následně po zbourání domů ve Stonavské) byli Romové sestěhováni do této lokality.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

84 784

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

47 %

Od 16 do 60 let

37 %

Nad 61 let

16 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

18,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

94 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Příležitostně jsou někteří najímáni externími firmami na výkopové a stavební práce (někdy „načerno“).
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu a barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně jsou zde zastoupeny krádeže.
Lichva, gamblerství a narkomanie se vyskytují ojediněle.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 373

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Koncepce romské integrace neexistuje a ani se nepřipravuje.
V rámci komunitního plánu je věnována pozornost prevenci sociálně patologickým jevů.

Funkce romského poradce

Ne (Existuje zde poradce pro národností menšiny.)

Aktivity a projekty

Financují 10ti denní reedukační tábor pro děti se sociálním znevýhodněním. Během doby, kdy budou děti na táboře, budou sociální pracovnice z Havířova pracovat s jejich rodiči s cílem zlepšit podmínky v domácnostech.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, nevyužívají ho ale v rámci dané problematiky.

Nestátní neziskové organizace

Armáda Spásy
Obránců míru 704

Aktivity a projekty:
Provozují Komunitní centrum ve čtvrti Šumbark
Organizují volnočasové aktivity, doučování (velký zájem dětí z lokality, projevilo se i na výsledcích ve škole, kapacita bohužel nedostačuje poptávce).
Účastní se celokrajského projektu prevence sociálního vyloučení (SROP).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.
MPSV
Město Havířov
aj.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt