GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.2.2 České Velenice

[Obec s rozšířenou působností: Třeboň]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Starší činžovní dům s menšími byty

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Částečné
V okolních domech bydlí také Romové a sociálně slabší neromové.
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí v okolních ulicích.
Občanská vybavenost se nachází v centru města, tj. cca 10 – 15 minut cesty pěšky od lokality.

Stav domu/ů

Bezvadný
Společné prostory jsou zanedbané, okolo domu se hromadí odpadky.

Vybavenost domu/ů

Standardního vybavení částečně chybí
Topí se tuhými palivy. Voda je ohřívána bojlery. WC i koupelny jsou součástí jednotlivých bytů.

Vlastník nemovitosti

Jiná soukromá osoba
Majitelem domu je rakouský podnikatel.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a "přirozeného" sestěhovávání
Již před rokem 1989 v domě bydleli Romové (ne však ve většině). V roce 1993 dům zakoupil rakouský podnikatel a nechal jej zrekonstruovat. Postupně se do něj nastěhovali Romové z okolních měst.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

3 042

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

99 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

34 %

Od 16 do 60 let

65 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Většina mužů v produktivním věku si příležitostně přivydělává prací "načerno" (na stavbách, u vietnamských trhovců).
V sezóně obyvatelé ve velkém sbírají houby a borůvky, které pak prodávají rakouským turistům podél silnice vedoucí k hraničnímu přechodu.

SOCIÁLNÍ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně zastoupena je organizovaná prostituce, ojediněle se vyskytuje prodej drog a drobné krádeže (hlavně dřeva na otop a benzínu z automobilů).
Výjimečně se vyskytuje gamblerství.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 356

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické programy.
Doučování je realizováno individuálně podle potřeby.
Volnočasové aktivity (výtvarný, hudební, sportovní, PC kroužek) – děti z lokality se účastní zcela minimálně.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat z ESF jsou informováni.
Společně s okolními školami se v březnu 2006 chystaly podat projekt zaměřený na děti se znevýhodněním (ESF).

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Informace nezjištěna (jedná se o praktickou ZŠ)
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna Z lokality do školy dojíždí 8 dětí.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty. Volnočasové aktivity (kroužky) – děti z lokality nevyužívají vzhledem k časům odjezdu autobusových spojů.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Třeboň)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Město podporuje práci NNO působících v oblasti (bezplatné poskytnutí prostor Charitě).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni.

Nestátní neziskové organizace

Oblastní charita Třeboň
Středisko Citadela
Chelčického I/II, Třeboň

Aktivity a projekty:
Streetwork v Českých Velenicích.
Podporované zaměstnávání – 1 x za 14 dní v zasedací místnosti MÚ v Českých Velenicích poskytováno bezplatné poradenství (psaní životopisů, strategie při pracovním pohovoru, zásady komunikace), nabízena pomoc při hledání zaměstnání (zprostředkování kontaktů, internet), doprovod na úřady. Spolupráce se SO.
Financování:
Projekt podporovaného zaměstnávání financován z ESF.

Jiný subjekt

Úřad práce Jindřichův Hradec

Aktivity a projekty:
Rekvalifikační programy pro osoby sociálně znevýhodněné na trhu práce (osoby nad 50 let, do 25 let, dlouhodobě nezaměstnané, se zdravotním nebo sociálním handicapem). Rekvalifikační programy "Příprava na práci", "Najdi si práci". Vyhlašuje ÚP České Budějovice, regionální ÚP dodávají firmám zaměstnance z evidence nezaměstnaných.
Praktické rekvalifikační kursy na získávání dovedností (počítače, svářečský kurs), kursy podpory podnikání.
Dotována 4 místa ročně na VPP pro město (zaměstnáni i Romové).
Financování:
Rekvalifikace financovány z APZ, ESF.
Na projekt Prométheus v roce 2001 čerpány dotace z Phare.

Pracovnice KD Beseda

Aktivity a projekty:
Kulturní referentka KD Beseda (zaměstnanec MÚ) z vlastní iniciativy organizuje pro děti z lokality 1 x za 14 dní malování. Přímá práce s dětmi v lokalitě.
Financování:
Informace nezjištěny