GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.14.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Tanvald]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Starý jednopatrový činžovní dům
Dům z poloviny vyhořel, obývána je jen jedna polovina.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Dům stojí za mostem přes řeku v blízkosti továrny, nedaleko menšího sídliště.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům stojí odděleně. V nejbližších 2 domech bydlí sociálně nevyloučení Romové (majitelé nemovitosti, která tvoří lokalitu).
Cca 30 m od objektu se nachází menší sídliště.
Občanská vybavenost je v dosahu 10 – 20 minut chůze.

Stav domu/ů

Špatný
Dům je všeobecně zchátralý. Okna v chodbách jsou rozbitá. Obvodová zeď je prasklá. Vnitřní prostory jsou zchátralé.
Do domu zatéká.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
V bytech je lokální topení na tuhá paliva.
Koupelny jsou v bytech, WC je společné na chodbě.

Vlastník nemovitosti

Soukromý majitel
Úhradu nájmů posílá sociální odbor přímo na účet majitelky, proto zdejším nájemníkům nevznikají dluhy.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
V roce 2003 do tohoto objektu přestěhovala majitelka soukromého domu v Desné několik romských rodin. Již předtím zde žili Romové, ale i neromové. Část obyvatel byla přestěhována z lokality v jiném městě.
K migraci mimo lokalitu dochází pouze v rámci sňatků.
Sociální mobilita nebyla zaznamenána.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 759

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

25 %

Od 16 do 60 let

75 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

4 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Převážná většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Někteří pracují příležitostně „načerno“.
Příležitostí k práci je v obci málo. K práci v jiných městech se zdejší obyvatelé dostávají jen výjimečně.
Někteří si přivydělávají sběrem kovů a rozebíráním vraků.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly zaznamenány žádné zásadní problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

61 – 70 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 365

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity.
Zajišťují doučování a vypracování domácích úkolů v družině.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 60

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %
Velká fluktuace žáků, zaznamenány romské děti ze Slovenska.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola vytvořila svůj alternativní program pro rozvoj romských žáků, kantorky se zúčastnily kurzů multikulturní výchovy.
Účast v soutěži Romano Suno.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické aktivity či projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni. Projekty zaměřené na sociální oblast nepovažují za perspektivní, proto o informace ani nejeví zájem.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.