GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

2) Souhrnné info k výzkumu

Název:

Analýza sociálně vyloučených romských lokalit a komunit a absorpční kapacity subjektů působících v této oblasti

Zadavatel:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Odbor řízení a pomoci z ESF
Oddělení řízení a implementace OP RLZ

Partneři zadavatele:
Odbor sociálních služeb MPSV
Rada vlády ČR pro záležitosti romské komunity

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Realizace:
GAC spol. s r. o.
Nová škola o. p. s.
externí výzkumníci pro realizaci terénních fází

Období realizace:
1. 11. 2005 – 15. 8. 2006

Hlavní cíle (dle specifikace zadavatelem):

  • získání základních informací o situaci sociálně vyloučených romských lokalit a komunit pro správné nastavení systému čerpání finančních prostředků v programovém období 2007 – 13

  • zjištění možnosti a míry absorpční kapacity subjektů působících a poskytujících služby v této oblasti

Specifické cíle (dle specifikace zadavatelem):

  • identifikace a vysvětlení základních pojmů k provedení analýzy

  • sumarizace základních dokumentů a materiálů vztahujících se k dané problematice

  • zmapování sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených romských lokalit a komunit

  • zmapování relevantních subjektů působících v této oblasti

  • vytvoření přehledu lokalit, ve kterých je možná a potřebná pomoc z ESF a přehledu subjektů, které by mohly být potenciálními žadateli v dalším programovacím období, příp. které již žádaly o prostředky z ESF

Výstupy (dle specifikace realizátora):

  • Elektronická interaktivní mapa obsahující popisné informace o životních podmínkách ve zkoumaných sociálně vyloučených romských lokalitách v ČR a kontaktní informace na subjekty působící v této oblasti (tedy potenciální žadatele o prostředky z ESF) – 100 ks CD

  • Souhrnná brožura doplňující CD a obsahující nutné doprovodné informace především s ohledem na analýzu stávajícího stavu, směry strategického vývoje v budoucnosti, možné typy projektů podpořených z ESF – 100 ks

  • Závěrečná zpráva určená zadavateli

První zveřejnění výsledků:

Konference dne 6. září 2006 konaná v Praze v prostorách University Karlovy v Jinonicích