GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.9.6.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvě bytovky
K budově kasáren (tzv. stará bytovka o 37 bytech) v roce 2000 přistavěna tzv. nová bytovka (o 21 bytech). Stará bytovka poté byla rekonstruována (byty 4. kategorie byly přebudovány na byty 1. kategorie). Rekonstrukce byla dokončena v roce 2002. Celkem je v lokalitě 58 bytů (9x 1+1; 33x 2+1; 16x 3+1).

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita se nachází u hlavního silničního tahu, v blízkosti benzinové stanice, naproti přes silnici je obytná zástavba.
Od nejbližších sociálně nevyloučených obyvatel je lokalita oddělena hlavním silničním tahem na jedné straně a supermarketem na druhé straně.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 20 minut. Obchod s potravinami se nachází blíže.

Stav domu/ů

Solidní
Bytovky prošly v nedávné době rekonstrukcí.
V rekonstruované bytovce se objevuje plíseň, v nové bytovce špatně těsní okna a zatéká.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec
Problém neplatičství se zde nevyskytuje. Podmínkou přidělení bytu je podepsání souhlasu s hrazením nájemného, resp. energií přímo z dávek. V případě výjimečného výskytu dluhů je uplatňován splátkový kalendář.
Správou objektu je pověřena NNO Naděje, která má v objektu kancelář a zajišťuje zde TSP.
Nájemní smlouvy jsou vystavovány na dobu určitou (1 rok).

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Romští obyvatelé v domě žili již před rokem 1989.
Sociální mobilita byla zaznamenána u jedné rodiny, vazby na lokalitu zůstávají.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

12 323

Odhad počtu romských obyvatel lokality

251 – 300

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

98 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

93 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik obyvatel lokality je trvale zaměstnáno (technické služby, Karosa, dlažební firma atd.). Někteří pracují příležitostně, často „načerno“. Jedná se převážně o stavební a výkopové práce v jiných městech.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce, organizování prostituce, lichva, prodej drog, narkomanie a alkoholismus.
Významně je zde zastoupeno gamblerství.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

51 – 60 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 601

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %
Děti bývají po 1.stupni často přeřazeny na místní speciální školu.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 774

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (PC).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola a rehabilitační program pro děti s kombinovanými vadami
Celkový počet žáků: 104

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne
Před cca 8 lety přípravný ročník při škole fungoval, ale jeho příslušnost ke speciální škole se neosvědčila.

Aktivity a projekty

Asistentka pedagoga
Organizují volnočasové aktivity (dramatický kroužek, sport, náboženství – vše dětmi z lokality využíváno) a doučování (dětmi z lokality využíváno).
Organizují opakované exkurze na SOU s cílem motivace žáků k přihlášení se na učiliště. Dopad je však mizivý.
Relativně vysoký počet romských žáků hodlají reflektovat v právě zpracovávaném školním vzdělávacím programu.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Zpracování projektů považují za příliš náročné.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP (1/2 úvazek, od roku 2003).
Rekonstruovali byty v lokalitě.
V roce 2003 zřídili komisi pro etnické skupiny, která se schází 1x měsíčně.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Naděje
Husova 156

Aktivity a projekty:
Od roku 1998 spravují objekty v lokalitě A. Provádějí zde terénní sociální práci, poskytují sociální poradenství.
Přes den otevřena klubovna, kde jsou organizovány volnočasové aktivity pro děti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají.

Slunce svítí pro všechny
Pražská 72

Aktivity a projekty:
Zajišťují volnočasové aktivity a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Zpracování projektu považují za příliš náročné.

Jiný subjekt

Odborné učiliště a Praktická škola Chroustovice
Chroustovice 1

Aktivity a projekty:
Ve spolupráci s Úřadem práce zajišťují povinné praxe v závodech a soukromých firmách s možností následného pracovního uplatnění (učební obory zahradník, kuchař, švadlena).
Financování:
Informace nezjištěna