GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.11.12.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Několik rodinných domů (jedním z nich bývalá kovárna)

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Na předměstí Kutné Hory

Míra prostorového vyloučení

Částečné
Nejbližší sociálně nevyloučení bydlí cca 50 metrů od lokality.
V lokalitě je pouze obchod se základními potravinami, občanská vybavenost dostupná autobusem (cca 10 min).

Stav domu/ů

Neobyvatelné
Charakter ruiny – prasklé zdi, ucpané odpady, obec investovala do výztuhy střechy

Vybavenost domu/ů

Většina standardní výbavy chybí
Topí se pevnými palivy.
Voda čerpána z místní studny
Elektřina zatím k dispozici
Není zaveden plyn.
Není zajištěn odvoz odpadků.

Vlastník nemovitosti

Obec / Obyvatelé lokality

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Lokalita původně využívána jako ubytovací zařízení pro zaměstnance státního statku. První romské rodiny přišly v 70. letech, považovány za „starousedlé“. Následně v 90. letech přišly romské rodiny z Českého Brodu (město jim coby „nepřizpůsobivým“ koupilo jeden z místních objektů).
Relativně časté jsou početné návštěvy příbuzných ze Slovenska
Migrace do zahraničí nebyla zaznamenána, některé rodiny průběžně migrují mezi lokalitami v okolí Kutné Hory.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

21 109

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150
Počet navyšován návštěvami ze Slovenska.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

27 %

Od 16 do 60 let

69 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %
Vyskytuje se problém negramotnosti.

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik málo osob legálně pracuje v ČKD. Někteří pracují „příležitostně“ ve stavebnictví, většinou „načerno“. Někteří si přivydělávají sběrem šípků, bezu, hlemýžďů, barevných kovů a železa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V zásadní míře se nevyskytují žádné problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, praktická škola (dvouletá)
Celkový počet žáků: 145

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga (škola má zájem o dalšího).
Nabízejí řadu volnočasových aktivit (kroužky – PC, zpěv atd.).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Phare

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 350

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
V připravovaném komunitním plánu má být zohledněna problematika integrace osob ohrožených sociálním vyloučením.

Funkce romského poradce

Ne (Agendu do jisté míry obstarává pracovnice městského úřadu, sociální kurátorka.)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty.
V rámci města vzniká pracovní skupina zaměřená na řešení problémů sociálně vyloučených spoluobčanů.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.