GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.8.13 Velká Kraš

[Obec s rozšířenou působností: Jeseník]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Skupina zděných domů
Součástí lokality je i bývalá provizorní ubytovna pro dělníky.
V objektech jsou jednopokojové a dvoupokojové byty.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází za obcí v polích.
Leží v katastru obce Velká Kraš, polohou blíže Vidnavě.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Nebližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí v domech v obci Vidnava a Velká Kraš (cca 300 metrů od lokality).
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 8 – 30 minut chůze.

Stav domu/ů

Špatný
Domy jsou ve špatném stavu, jsou neopravované, zatéká do nich, mají poškozené střechy, na zdech je plíseň.
Objekt, který byl postaven jako provizorní bydlení pro dělníky, nikdy nebyl zkolaudován .
Nevzhledné prostředí dokresluje ruina vyhořelé jídelny, která hrozí zborcením.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva.
Dochází k občasnému odpojení elektřiny.

Vlastník nemovitosti

Obec / Obyvatelé lokality
Většina domů je ve vlastnictví obce Velká Kraš, objekt bývalé ubytovny pro dělníky je ve vlastnictví Vidnavy (avšak na pozemku Velké Kraše).
Jeden dům je v soukromém vlastnictví obyvatel (byl odkoupen od obce).
V lokalitě se vyskytují problémy s placením služeb (dluhy na poplatcích za vodu, elektřinu apod.).
Je zde využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhování
Romové bydlí v lokalitě dlouhodobě. Obec Velká Kraš jim zde přidělovala byty v obecních domech. V roce 1990 se do lokality přistěhovali Romové z Vidnavy a Hoštic.
Většina stávajících obyvatel lokality je trvale hlášena ve Velké Kraši, pouze minimum ve Vidnavě.
Byla zaznamenána velká fluktuace rodin. Migrují téměř výhradně mezi okolními lokalitami.
Řešení problematiky komplikuje problémová komunikace mezi obcemi Vidnava a Velká Kraš.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

891

Odhad počtu romských obyvatel lokality

76 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

99 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

47 %

Od 16 do 60 let

53 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %

Střední bez maturity

10 %

Střední s maturitou a vyšší

Jednotlivci

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

30,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik obyvatel lokality bylo příležitostně legálně zaměstnáno, např. v rámci VPP, jde však spíše o výjimky.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se v lokalitě vyskytují drobné krádeže a majetková trestná činnost.
Ojediněle se zde vyskytují problémy s alkoholismem a gamblerstvím.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

do 10 %
Rodiče odmítají zařazování dětí do škol se speciálním vzděláváním, protože jsou velmi špatně dostupné.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 251

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Nabízejí volnočasové aktivity, kterých se ale romské děti až na výjimky neúčastní.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Jeseník)

Aktivity a projekty

Působí zde 1 TSP.
Podporují sdružení Roma Vidnava (poskytuje prostory pro jeho činnost).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti mají pouze v oblasti přípravy a realizace investičních projektů (obecní ubytovna, kanalizace).
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Roma Vidnava, o. s.
Nám. Míru 79

Aktivity a projekty:
Provozují dětské centrum, v jehož rámci funguje dopolední školička pro předškolní děti a odpolední volnočasové aktivity (taneční kroužek, vlastní kapela).
Organizují dále víkendové akce, poznávací výlety (bazén, muzeum), letní tábor, diskotéky, romské zábavy.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají.
MV ČR
MPSV
Obec Vidnava

Ester Javorník, o. s.
Zálesí 111

Aktivity a projekty:
Od roku 1998 se věnují komplexní práci s romskou komunitou na Javornicku:
pracují s dětmi ve Středisku dětí a mládeže (volnočasové aktivity), zajišťují TSP, realizují projekt chráněného bydlení (15 bytů na Javornicku), věnují se podporovanému zaměstnávání (spolupráce s UP Javorník – 55 pracovních míst), organizují vzdělávací rekvalifikační kurzy.
V jejich projektech je zapojeno cca 150 Romů z Javornicka (80 aktivně, 53 v chráněném bydlení).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu v rámci OP RLZ.
MPSV
Phare
NROS

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.