GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.4.2.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Sokolov]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dva domy s celkem 18 sociálními byty o velikosti 1+1

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
V zázemí bývalého hnědouhelného dolu

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita se nachází u silnice uprostřed bývalých důlních šachet.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 1,5 km od lokality. Občanská vybavenost je špatná (základní služby a obchody jsou vzdáleny zhruba 20 – 40 minut cesty).

Stav domu/ů

Špatný

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy. Elektřina ve společných prostorách je odpojená z důvodů dřívějších problémů s placením. Z toho důvodu nejsou v provozu bojlery instalované ve společných umývárnách, takže je k dispozici jen studená voda. Odvoz odpadků nefunguje.
Okolo domů je nepořádek (zbytky vraků a věcí, které přiváženy z Německa za účelem prodeje).

Vlastník nemovitosti

Obec
Problémy s neplatičstvím se v současnosti nevyskytují.
Institut zvláštního příjemce není využíván.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním.
Romové se do obce přistěhovali v 70. letech za prací v dolech.
V roce 1999 město odkoupilo od uhelné společnosti dva domy, které původně sloužily jako zázemí dolu (kanceláře a sklady), a přestavělo je na sociální bydlení pro neplatiče a pro osoby v sociální nouzi. V současnosti zde žijí především Romové.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

5 314

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

60 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

14,5 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Rozšířenou formou obživy je dovoz a prodej bazarových věcí z Německa a sběr šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Výjimečně se vyskytuje prostituce (asi dvě ženy), konzumace lehkých drog a žebrání (v Německu).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Základní škola
Celkový počet žáků: 435

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické programy.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. Zpracování projektů považuje za příliš náročné, žádný konkrétní zatím neplánují.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: Zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ano (od září 2005)

Aktivity a projekty

Asistent pedagoga pro děti se sociálním znevýhodněním
(částečný úvazek).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Městské sociální byty a holobyty mají být odstrašujícím preventivním opatřením.
DDM (Dům dětí a mládeže Habartov)
Aktivity a projekty:
Odpolední nízkoprahový klub od 15 do 17 hodin (playstation, šipky, tělocvična, malování, fotbal, magnetofon, vedoucí působí jen jako odborný dozor)
Účast: průměrně 20 – 25 dětí, 80% z toho Romové,
Mládež (od 13 do 18 let): pomoc s organizováním akcí, instruktoři na táborech, zájem o spolupráci s protidrogovým střediskem v Sokolově, kroužky taneční a vaření .
Financování: Příspěvková organizace města.
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. V budoucnu by rádi podali žádost. Museli by ale zaměstnat dalšího pracovníka, který by projekt vypracoval. Raději by byli partnery v projektu s jinými DDM v okolí. Chtěli by se více zaměřit na drogovou prevenci a výchovné besedy.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – Společnost při ČT, o. p. s.
Sokolov

Aktivity a projekty:
V minulosti navrhovali, aby zde působil TSP. Město údajně nemělo zájem.
Financování:
O možnosti čerpat z ESF jsou informováni, zkušenosti mají rozsáhlé.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt