GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.2.6 Pohorská Ves

[Obec s rozšířenou působností: Kaplice]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Dvě bytovky – jedna o 8, druhá o 9 bytových jednotkách
Byty většinou 2+1

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí v okolních bytovkách.

Stav domu/ů

Solidní / Špatný
Jedna bytovka je v lepším stavu, druhá v horším (rozbitá okna, opadané omítky).
Vyskytují se zde švábi.
V rámci projektu „Podpora lokálních iniciativ“ byly (v rámci aktivit dnes již neexistující NNO Spolu CZ) částečně rekonstruovány bytovky. Byly objednány kontejnery na odpad nahromaděný ve sklepích, opraveny vstupní dveře a vymalovány společné prostory, opraveny omítky v některých bytech.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí se tuhými palivy.
Do domů není zaveden plyn. Obyvatelé si kupují plynové bomby na vaření.
Ve druhé bytovce mají tři domácnosti odpojenou elektřinu kvůli neplacení účtů. Z toho důvodu mají jejich obyvatelé k dispozici pouze studenou vodu (byty jsou vybaveny bojlery).

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality / Jiná soukromá osoba
Jednu z bytovek obyvatelé odkoupili, druhou vlastní soukromý majitel, za kterého vybírá nájem v obci žijící pověřená osoba.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
První Romové se do obce přistěhovali v roce 1984 za prací na pile. Do bytovek tvořících lokalitu se začali stěhovat v průběhu 80. let. Neromové se postupně stěhovali pryč.
Někteří obyvatelé dlouhodobě usilují o získání bydlení v Českém Krumlově. V minulosti se takto odstěhovali dvě rodiny. Jinak lze lokalitu považovat za stabilní.
Obyvatelé lokality nemají příliš šanci získat byt mimo lokalitu (zbývající bytovky v obci patří Lesům ČR a obci).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

330

Odhad počtu romských obyvatel lokality

75 – 100

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

27 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

3 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

97 %

Střední bez maturity

3 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

45,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob je zaměstnáno obecním úřadem.
Někteří příležitostně pracují, většinou „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem břízy, borůvek a hub, barevných kovů a železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

S výjimkou krádeží kovů, ke kterým došlo v minulosti, se zde nevyskytují žádné problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 126
Škola má speciální třídu.

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.