GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.6.13.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden dům
Původně zde bylo 20 bytových jednotek. Současný stav není znám. Objekt je rekonstruován soukromým majitelem.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum
Lokalita se nachází asi 5 minut od centra.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Lokalita je přímo u autobusového nádraží. Z jedné strany je dům oddělen řekou. V těsném sousedství nejsou žádné další domy.
Sociálně nevyloučení žijí v domech přes hlavní komunikaci.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Vytápění akumulačními kamny nebo přímotopy. V 1. patře je etážové topení.
Majitel objekt postupně rekonstruuje, buduje v bytech sprchové kouty.
WC je ke každému bytu na chodbě.

Vlastník nemovitosti

Soukromý majitel

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a „přirozeného“ sestěhovávání
V 60. letech ve městě žily pouze 2 romské rodiny, od 70. let započal příliv levné pracovní síly ze Slovenska. Původní neromské obyvatelstvo domů se postupně odstěhovalo. Do vyprázdněných bytů se nastěhovali romští dělníci a jejich rodiny.
Dům byl původně ve vlastnictví nejmenované firmy, poté jej zakoupilo město (1992/1993). Později byl prodán soukromému majiteli. V posledních letech zde došlo k výrazné koncentraci romského obyvatelstva.
Byly zde zřízeny byty pro neplatiče nájemného.
Mezi obyvateli lokality přítomní lidé ze Slovenska. Podle výpovědi obyvatel lokality se sem přestěhovali z lokality B.
Zaznamenaná sociální mobilita se týká výhradně neromských rodin.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

6 917

Odhad počtu romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna
Velká fluktuace obyvatelstva vzhledem k vývoji v lokalitě B.

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

98 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

9,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Část obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Několik osob z lokality vykonávají sezónní kopáčské práce (jako OSVČ).
Jeden obyvatel podniká ve výrobě skleněných ozdob.
Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem kovů, rozebíráním vraků, prodejem „očesané“ zeleniny a ovoce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže a gamblerství.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

41 – 50 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 349

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Mají menší počet žáků ve třídách a věnují se dětem individuálně.
Za poslední dva roky přeřadili pouze 1 dítě na ZvŠ.
Absolventi úspěšní: odcházejí na SŠ i na SOŠ.
Od 5. třídy mohou žáci využívat konzultace z českého jazyka a matematiky
Od roku 1994 jsou zapojeni do projektu „Škola podporující zdraví“.
Organizují volnočasové aktivity: informatika, sportovní kroužek, ekologický kroužek, školní klub.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektů (jazyková výuka).

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 60

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %
Velká fluktuace žáků, zaznamenány romské děti ze Slovenska.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Škola vytvořila svůj alternativní program pro rozvoj romských žáků, kantorky se zúčastnily kurzů multikulturní výchovy.
Účast v soutěži Romano Suno.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Ve zpracovávaném komunitním plánu nebude otázka romské integrace zohledněna.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Neexistují žádné projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.