GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.14.2.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden vchod panelového domu
Celkem 16 bytů 1. kategorie

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v okolích domech.
Občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Lokalita vznikla roku 1993.
Sociální mobilita nezaznamenána.
Jedna rodina emigrovala před několika lety.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

29 041

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

50 %

Od 16 do 60 let

50 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

5 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,20 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100%

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují, většinou „načerno“.
Ve městě fungují dvě „romské“ firmy – jedna zajišťuje odvoz odpadů, druhá dlaždičské práce.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně je zde zastoupeno gamblerství.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 34

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty


Doučování je zajišťováno individuálně podle potřeby.
Nabízejí volnočasové aktivity (celkem 12 kroužků). Romskými dětmi jsou navštěvovány velmi nepravidelně.
Do budoucna plánují zřízení funkce asistenta pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 128

Odhad podílu romských žáků na škole

cca 51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne
V minulosti se škola několikrát snažila o jeho zřízení, ale snahy opakovaně zkrachovaly na nezájmu rodičů.

Aktivity a projekty

Nabídka volnočasových aktivit – 12 bezplatných kroužků, velmi malá účast.
Doučování nabízejí dle individuální potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.

Funkce romského poradce

Ano (na částečný úvazek vykonává kurátor pro děti a mládež)

Aktivity a projekty

Návrat lidí na trh práce, podpora bydlení – více partnerů: záštita města; ÚP, azylový dům (AD), probační a mediační služba – běží také od ledna 2006 – podrobnosti o běhu projektů nesděleny.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají s OP RLZ a SROP.

Nestátní neziskové organizace

Oblastní charita
Velké náměstí 39 (KC)
Ztracená 63 (poradna)

Aktivity a projekty:
Od roku 1999 provozují komunitní centrum „Sblížení“, které zajišťuje volnočasové aktivity pro děti (výtvarné a rukodělné práce, pěvecký kroužek, výlety a sportovní akce) a doučování (pro nezájem uvažují o zrušení doučování v komunitním centru a jeho nahrazení doučováním přímo v rodinách).
Provozují sociálně právní poradnu.
Poskytují drobné finanční výpomoci a materiální pomoc (např. starší pračky, nábytek). Pomáhají při rekonstrukcích.
Organizovali rekvalifikační kurzy (výškové práce – stavby lešení). Zúčastnilo se sedm lidí. Rekvalifikace nebyla dokončena.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají (pouze v rámci spolupráce s pražským ústředím).
Vlastní zdroje (ze sbírek a darů)

DROM, o. s.
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu „Sastipen“ (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců bude působit 1 pracovnice.
Financování:
OP RLZ

Eden, o. s.
U Zámečku 2056

Aktivity a projekty:
Nabízejí volnočasové aktivity (taneční kroužky)
Od léta 2006 budou realizovat TSP.
Financování:
Informace nezjištěny
Zlínský kraj
Město Kroměříž

Jiný subjekt

Knihovna Kroměřížska
Slovanské náměstí 3920

Aktivity a projekty:
Realizují program „Centrum celoživotního učení“ zaměrený na dlouhodobě nezaměstnané
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s SROP.

Úřad práce
Kroměříž

Aktivity a projekty:
Realizovali dva rekvalifikační kurzy (asistent pedagoga – dokončená; sanitář – nedokončená rekvalifikace).
Spolupodílejí se na realizaci standardních celokrajských přípravných i rekvalifikačních programů ze zdrojů ESF.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají.