GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.13.4.1 Lokalita A
Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Ubytovna pro neplatiče tvořená 3 – 4 řadami unimobuněk

Poloha lokality v rámci obce

Periferie
Lokalita se nachází na samém okraji města.

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Jedná se o uzavřený, oplocený objekt.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 500 metrů od lokality.
Většina základních služeb je dostupná pěšky (cca 3 – 10 minut) nebo za použití hromadné dopravy (autobusem cca 5 – 15 minut).

Stav domu/ů

Solidní
Střechou zatéká, důsledkem je, že část zdí je plesnivých.
Unimobuňky jsou po stránce vybavení v pořádku.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se elektrickými přímotopy. Ve dvou obytných blocích se topí pevnými palivy (dřevo, uhlí).
Objekty jsou napojeny na vodovod i kanalizaci, voda však v zimě často zamrzá. Voda je zavedena pouze do jednoho plechového koryta, které slouží jako umyvadlo.
Objekty byly původně vybaveny tureckými záchody, někteří obyvatelé si na vlastní náklady pořídili normální záchodové mísy.

Vlastník nemovitosti

Obec
Řada romských rodin se do lokality dostala z důvodů neplacení nájemného v jiných městských bytech. Jde o ubytováni krátkodobé, maximálně na 1 rok.
Institut zvláštního příjemce není využíván.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Lokalita začala v 90. letech sloužit jako přístřešky pro vystěhované neplatiče nájemného. Postupně sem byly umísťovány i rodiny v bytové nouzi. Jedná se o městské holobyty.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

49 865

Odhad počtu romských obyvatel lokality

151 – 200

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

35 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

7,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

90 – 95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Několik osob trvale pracuje v továrně na sklo a u technických služeb. Někteří příležitostně pracují „načerno“ (zejména pomocné stavební práce a výkopové práce). Rozšířený je též sběr železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva, drobné krádeže a prodej drog.
Ojedinělé jsou také problémy se závislostmi (alkoholismus, narkomanie, gamblerství).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

51 – 60 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 82
Na škole je pouze 1. stupeň.

Odhad podílu romských žáků na škole

61 – 70 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 2 asistenti pedagoga.
Funguje tu projekt „Školička“, který je zaměřen na podporu dětí, kterým domácí prostředí neumožní přípravu (asistent pedagoga se jim individuálně věnuje; využívá cca 30 dětí).

ESF a jiné zdroje financování

O možnostech jsou dobře informováni, nicméně reálné zkušenosti s ESF nemá.
MŠMT (Program Podpora romské integrace)
Phare (vybavení třídy přípravného ročníku)

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 150

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 3 asistenti pedagoga.
Škola též realizuje celou řadu projektů a programů:
program „Začít spolu“ (Step by Step),
projekt „Patronáty“, v rámci kterého starší děti vedou ty mladší,
projekt „Otevřená škola“, který se zabývá prevencí rasismu, xenofobie a projektovým vyučováním,
projekt „Mistr sportu“, který zahrnuje besedy se známými sportovci a plní funkci především motivační.
Škola má též svůj školní autobus, který sváží děti z nedostupných částí města.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají. Mimo jiné jsou z ESF financováni asistenti pedagoga a projekt
„Hodina“ (volná hodina informatiky).
NROS
Magistrát města Vysočina
Fond Vysočina

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 209

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna
Na 2. stupeň školy odchází většina dětí ze školy A

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

V současné době je v přípravě komunitní plán, který by měl být hotový do roku 2007.
Spolupracují s R – centrem Oblastní charity a občanskou poradnou.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.

Nestátní neziskové organizace

Oblastní Charita Jihlava
Jakubské nám. 2

Aktivity a projekty:
Romské komunitní centrum
Tři dny v týdnu v prostorách centra funguje dopolední Klubíčko pro předškolní děti.
Centrum prevence – Klub Vrak Bar, který zajišťuje rekvalifikační kurzy a slouží též jako dobrovolnické a nízkoprahové centrum.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
Klub VRAK BAR je příjemcem grantu z ESF na rekvalifikační kurzy.
MPSV
MŠMT
MV
MI ČR
Fond Vysočina
NROS
Nadace Civilia

Občanské sdružení Horizont
Jarní 22

Aktivity a projekty:
Komunitní centrum Lentilky, které v  současnosti nabízí volnočasové aktivity a doučování.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
OSF
Fond Vysočina
Magistrát města Jihlava
Siemens (Fond na podporu sociálních aktivit)
Fond mládeže
MŠMT

Občanská poradna Jihlava
Žižkova 13

Aktivity a projekty:
Provozuje dobrovolné poradenství pro rodiče dětí v KC Lentilky.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Asociace občanských poraden
MPSV
Statutární město Jihlava
Kraj Vysočina
Česká národní agentura "Mládež"
Úřad práce v Jihlavě

Jiný subjekt

VOŠ sociální Jihlava

Aktivity a projekty:
Studenti školy jsou v rámci praxe na škole v rámci předmětu „Vedení dlouhodobého případu“ dobrovolníky v KC Lentilky.
Financování:
Informace nezjištěna

Úřad práce Jihlava

Aktivity a projekty
Projekt „Příprava na práci na Vysočině“
Financování: O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Zkušenosti mají s OP RLZ aj.