GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.5.5.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Komplex soukromé ubytovny tvořený jedním jednopatrovým domem o 10 místnostech a 3 k němu přistavěnými obytnými buňkami a garážemi, které jsou předělané na ubytovací prostory.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita je z jedné strany vymezena silnicí, z druhé strany pak cestou, která vede k továrně a do průmyslové zóny. Je oplocená.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 500 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost dostupná v centru města (cca 5 – 20 minut autobusem).

Stav domu/ů

Solidní

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Ve čtyřech místnostech je vytápění v podlaze, ostatní si topí elektrickými přímotopy. V obytných buňkách (garážích) se topí vlastním dřevem.
Voda je pouze ve společných umývárnách.
Dohromady jsou v objektu 3 záchody, 2 sprchy a pro 2 pokoje jeden dvou plotýnkový elektrický vařič.
Bojlery jsou občas vypnuté kvůli tomu, že někteří neplatí nájem. Ve sprchách se netopí.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Ubytovna má soukromého majitele. V jedné místnosti žije cca šest lidí a výše.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováním
Lokalita vznikla cca před 5 lety, když rodiny neplatičů z městských bytů neměly kam jít.
Byly zde zaznamenány dlouhodobé návštěvy příbuzných ze Slovenska.
Taktéž byla zaznamenána migrace obyvatel lokality za příbuznými nebo do levnějších ubytoven.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

94 694

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

97 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

56 %

Od 16 do 60 let

44 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,40 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel lokality pobírá jen sociální dávky. Někteří příležitostně pracují. V lokalitě žije hodně rodin s malými dětmi, v nichž matky jsou na mateřské dovolené.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě se ojediněle vyskytuje lichva a prostituce.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: pomocná škola, zvláštní škola
Celkový počet žáků: 244

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí asistent pedagoga (působí v přípravné třídě a zprostředkovává kontakt s rodinami žáků).
Poskytují doučování a volnočasové aktivity (17 zájmových kroužků).
Spolupracují se sociální pracovnicí Speciálně pedagogického centra a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Magistrátu města Hradce Králové, včetně terénního sociálního pracovníka.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 620

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Poskytují volnočasové aktivity (pouze pohybové hry a zpěv jsou neplacené).

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje.
Od roku 2003 zde běží proces komunitního plánování, přičemž aktivity jsou nastaveny do konce roku 2006. Na komunitním plánování se podílí zástupci NNO, menšin, institucí a policie ČR.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Od roku 2003 zde pracují 2 terénní sociální pracovníci.
Od roku 2003 zde funguje Komise pro integraci národnostních menšin.
Podporují činnost NNO.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Rada vlády pro záležitosti romské komunity

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Salinger
Gočárova třída 760 (sídlo)
Pražská 559 a Okružní 873 (Komunitní centrum)

Aktivity a projekty:
Od roku 2003 provozují komunitní centrum „Amaro Phurd“, v jehož rámci funguje dopolední předškolní klub (určený dětem od 3 do 6 let a jejich matkám);
odpolední kluby (určené různým věkovým skupinám dětí a mládeže; nabízející volnočasové aktivity, doučování, terénní sociální práci zaměřenou na děti a mládež);
poradenství (pomoc při hledání práce, doprovod při jednání s úřady aj.) a hygienický servis pro dospělé.
Ve spolupráci s Úřadem práce realizují projekt „Zkusit to znovu“, který je zaměřen na mládež ve věku 17 – 25 a věnuje se motivačním činnostem souvisejícím s uvedením na trh práce (rekvalifikační kurzy).
Spolupracují s magistrátem města Hradce Králové a dalšími subjekty na projektu „Triangl“ určeném mladistvým pachatelům trestných činů.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají.
MPSV
MŠMT
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Královéhradecký kraj
OSF
Pomozte dětem
aj.

Občanské sdružení Nevo Dživipen
Dr. E. Beneše 1428

Aktivity a projekty:
V současné době provozuje poradenství (pomáhají Romům s vyřizováním žádostí na úřadech apod.).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenost zatím nemají.

DROM
Brno

Aktivity a projekty:
V rámci celorepublikového pilotního projektu Sastipen (zdravotně sociální pomocníci ve vyloučených romských komunitách) zde po dobu 16 měsíců budou působit 2 pracovníci.
Financování:
OP RLZ

Jiný subjekt

Úřad práce
Hradec Králové

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Příprava na práci v Královéhradeckém kraji“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají s OP RLZ.

Domov důchodců Černožice
Revoluční 84, Černožice (sídlo)
Wonkova 1142, Hradec Králové (poradna)

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Sociální poradenství pro romskou komunitu v Královéhradeckém kraji“, v rámci kterého zřídili Sociálně-právní poradnu.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti mají se SROP.