GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.9.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Chomutov]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Čtyři starší domy v jedné ulici
Byty pro neplatiče 3. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Ulice začíná nedaleko centra a vede ven z města.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení bydlí v okolních domech.
Základní občanská vybavenost je v dosahu 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Špatný
Některá okna jsou rozbitá, omítka je opadaná.
Jeden dům je v lepším stavu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se tuhými palivy, některé byty jsou vybaveny přímotopy.
Do domů není zavedena teplá voda.
Zdroj vody je u některých bytů pouze společný na chodbě. Některé rodiny si vodu nechaly zavést na vlastní náklady do bytů.
V minulosti docházelo k nelegálnímu odběru elektřiny.

Vlastník nemovitosti

Obec
Domy jsou ve správě realitní firmy.
Nájemní smlouvy jsou většinou uzavírány na dobu určitou (zpravidla na rok). V případě řádného placení nájmu jsou prodlužovány.
Příspěvek na bydlení je obyvatelům vyplácen až po předložení dokladu o zaplacení nájemného. V některých případech je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Lokalita je tvořená zástavbou z dvacátých let. Do domů se postupně přestalo investovat. Romové zde bydlí zhruba od roku 1998, kdy sem začali být stěhováni sociálně slabí a neplatiči nájemného. Jsou zde Romové, kteří se do Jirkova přistěhovali v 60. letech, i nově příchozí ze Slovenska, Prahy a jiných měst.
V současnosti dochází k migraci v rámci Jirkova a Chomutova, případně Loun.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

21 203

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

80 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

48 %

Od 16 do 60 let

52 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

19,70 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách.
Mnozí pracují příležitostně „načerno“ (ženy sází stromky či pracují pro vietnamské trhovce, muži jsou najímáni na pomocné stavební a výkopové práce).
Někteří si přivydělávají dovozem a prodejem použitého zboží (elektrospotřebičů, automobilů) z Německa či sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce a drobné krádeže (páchané dětmi), gamblerství a narkomanie.
Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 106

Odhad podílu romských žáků na škole

51 – 60 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Dříve zde působil asistent pedagoga. Měli s ním špatné zkušenosti, takže funkci zrušili a o jejím obnovení neuvažují.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 425

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ano (Třídu ale jen výjimečně navštěvují romské děti, převažují děti z majority – děti s vadami řeči apod.)

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 442

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Chomutov)

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.
Připravují projekt rekonstrukce ubytovny na objekt pro sociálně slabé občany a občany v tísni.
Do roku 2004 zde působil 1 terénní sociální pracovník (činnost byla z jedné poloviny financována společností Člověk v tísni).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

O. s. Cesta naděje
Chomutov

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahový klub pro děti, který nabízí volnočasové aktivity (kroužky, víkendové akce, výlety).
Podávali projekt zaměřený na rekvalifikace lidí se základním vzděláním.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu.
MPSV
MŠMT
Ústecký kraj
Město Jirkov

Volnočasové centrum o. s.
3. ZŠ Nerudova 1151

Aktivity a projekty:
Sdružení, které zaštiťuje další menší občanská sdružení a iniciativy. Spolupracují s o. s. Občané Nových Ervěnic.
Financování:
Informace nezjištěna

O. s. Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“, jehož cílem je podpora vzdělávání romské komunity – jednak podpora studia Romů na VŠ, jednak podpora vzdělávání romských žen.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty