GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.6.3 Chrastava

[Obec s rozšířenou působností: Liberec]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Soukromá ubytovna – jeden dům
Jednopokojové byty s předsíní.

Poloha lokality v rámci obce

Centrum

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Budova stojí osamoceně, není však prostorově vyloučena.
Sociálně nevyloučení žijí v blízkém okolí lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 10 minut.

Stav domu/ů

Bezvadný
Dům na první pohled, ani podle obyvatel lokality, nejeví výraznější známky poškození.
Vchodové dveře chybí. Společné prostory jsou zanedbané, neuklizené.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Není centrální vytápění (nefunkční kotelna). Topení je zajišťováno lokálně elektrickými přímotopy.
Do domu není zavedena teplá voda.

Vlastník nemovitosti

Soukromý majitel
Problémy s placením nájmu jsou řešeny dohodou.
Je využíván institut zvláštního příjemce.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováváním
Zhruba v roce 1994 byla do soukromého vlastnictví prodána budova bývalého internátu. Současný majitel zde ubytovává sociálně slabé a „problémové“ rodiny (neplatiče v obecních a soukromých bytech, rodiny vystěhované z jiných ubytoven pro neplacení nájmu apod.) z různých měst kraje i z celé ČR. Žije tu jen minimum starousedlých rodin z Chrastavy a Liberce.
Byl zaznamenán velký pohyb osob na jiné ubytovny v Liberci, do České Lípy, k příbuzným.
Lokalita je považována za „problematickou“.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

5 976

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

60 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

30 %

Od 16 do 60 let

69 %

Nad 61 let

1 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

98 %

Střední bez maturity

2 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,30 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

60 %

Formy zabezpečení obživy

Někteří obyvatelé chodí na krátkodobé brigády. Někteří z nich pracují „načerno“.
Významnou část obyvatel lokality tvoří ženy na mateřské dovolené.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Významně jsou zde zastoupeny krádeže.
Ojediněle se vyskytuje alkoholismus, prostituce, podvody s bankovními účty a falešnými úvěry. Problémem je dále zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola, zvláštní škola, pomocná škola
Celkový počet žáků: 635

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %
Ve třídách s programem zvláštní školy je 27 žáků, z toho většinu tvoří romské děti.

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Učitelé a asistentka pedagoga zajišťují doučování dle dohody.
Organizují volnočasové aktivity, které však romské děti nenavštěvují.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.
Neprobíhá ani komunitní plánování.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Liberec)

Aktivity a projekty

Podporují zaměstnávání sociálně znevýhodněných občanů na VPP.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Frýdlantská 80

Aktivity a projekty:
Od roku 2001 zde působí 1 TSP, který zajišťuje individuální poradenské a sociální služby se stálou klientelou.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností.

Sdružení chrastavských Romů, o. s.
Turpišova 242

Aktivity a projekty:
Pořádají volnočasové aktivity (např. výuka hry na hudební nástroje).
K dispozici je klubovna.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.
Město Chrastava

Jiný subjekt

Nebyl identifikován žádný další subjekt.