GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.4.2.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností: Sokolov]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednopodlažní dům s holobyty (14 jednopokojových bytů 4. kategorie)

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
K objektu, který se nachází za budovou tvořící zázemí hnědouhelného dolu, vede cca 150 metrů dlouhá nezpevněná cesta od benzínového čerpadla.
Občanská vybavenost je dostupná cca 10 minut chůze od lokality.

Stav domu/ů

Špatný
Plísně, zcela odpojená elektřina, dezolátní odpady – WC neexistují vůbec.
Nízká kvalita bydlení má působit preventivně – jako motivace ostatních k placení nájmů.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se pevnými palivy. Elektřina je odpojena v celém objektu.
Dlouhodobě se svítí svíčkami. Z toho důvodu zde nejsou umisťovány rodiny s dětmi.

Vlastník nemovitosti

Obec

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováváním
Město objekt postavilo v roce 2001 jako bydlení pro neplatiče a „nepřizpůsobivé“ občany. Jsou tam umísťováni lidé vystěhovaní na základě soudního rozhodnutí z obecních bytů. Získat bydlení mimo lokalitu se z hlediska obyvatel jeví jako téměř nemožné.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

5 314

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

50 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

0 % Do objektu nejsou umísťovány rodiny s dětmi.

Od 16 do 60 let

90 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

14,5 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Všichni obyvatelé lokality jsou závislí na sociálních dávkách.
Někteří si přivydělávají sběrem šrotu a lesních plodů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se vyskytuje gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

V lokalitě nejsou děti školního věku. Z toho důvodu nejsou vyplněny informace o školství.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne (Obec s rozšířenou působností: Sokolov)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.
Městské sociální byty a holobyty mají být odstrašujícím, preventivním opatřením.

ESF a jiné zdroje financování

Ne

Nestátní neziskové organizace

Člověk v tísni - společnost při ČT, o. p. s.
Sokolov

Aktivity a projekty:
V minulosti navrhovali, aby zde působil TSP. Město údajně nemělo zájem.
Financování:
O možnosti čerpat z ESF jsou informováni, zkušenosti mají rozsáhlé.

Jiný subjekt

DDM (Dům dětí mládeže Habartov)

Nepracuje s obyvateli lokality.
Aktivity a projekty:
Odpolední nízkoprahový klub od 15 do 17 hodin (playstation, šipky, tělocvična, malování, fotbal, magnetofon, vedoucí působí jen jako odborný dozor)
Účast: průměrně 20 – 25 dětí, 80% z toho Romové,
Mládež (od 13 do 18 let): pomoc s organizováním akcí, instruktoři na táborech, zájem o spolupráci s protidrogovým střediskem v Sokolově, kroužky taneční a vaření .
Financování:
Příspěvková organizace města.
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají. V budoucnu by rádi podali žádost. Museli by ale zaměstnat dalšího pracovníka, který by projekt vypracoval. Raději by byli partnery v projektu s jinými DDM v okolí. Chtěli by se více zaměřit na drogovou prevenci a výchovné besedy.