GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.1.4 Praha 9

Lokalita D

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jednotlivé starší činžovní domy v rámci městské čtvrti
Kategorie bytů jsou různé, často 2. kategorie.

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení žijí v těsném sousedství.
Občanská vybavenost je dosahu cca 10 minut chůze či jízdy MHD.

Stav domu/ů

Bezvadný
Stav domů je převážně dobrý.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
V případě neplatičství bývá odpojována elektřina.

Vlastník nemovitosti

Obec / Jiné soukromé osoby či firmy

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Většinou se jedná o „starousedlíky“, kteří sem přišli po válce.
V některých částech lokality žijí Romové z Kladna a ze Slovenska.
Sociální mobilita byla zaznamenána u několika rodin.
Některé rodiny migrují mimo lokalitu (především do jiných sociálně vyloučených lokalit v rámci ČR). Často nadále udržují s vazby s obyvateli lokality.
Dochází k migraci do zahraničí, některé rodiny se vracejí zpět do Čech.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

43 202

Odhad počtu romských obyvatel lokality

501 – 600

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

Informace nezjištěna

Od 16 do 60 let

Informace nezjištěna

Nad 61 let

Informace nezjištěna

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

90 %
Jsou zaznamenány případy negramotnosti.

Střední bez maturity

9 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

3,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

60 %

Formy zabezpečení obživy

Někteří obyvatelé lokality jsou trvale nebo příležitostně zaměstnáni. V městské části fungují i „romské“ firmy.
Někteří trvale nebo příležitostně pracují „načerno“.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje prostituce a prodej drog.
Významně jsou zde zastoupeny krádeže, gamblerství, narkomanie a alkoholismus.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 400

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 2003)

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Někteří romští žáci navštěvují 1 – 2 krát týdně doučování v prostorách Úřadu Městské části Prahy 9 (vede romský kurátor).

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, škola pro děti s poruchami chování
Celkový počet žáků: 170

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 2000 pro speciální školu)

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Působí zde 1 asistent pedagoga.
Jsou partnery v projektu „Rozvoj vzdělání žáků se speciálními potřebami a zkvalitnění vzdělávání učitelů“ zaměřeném na doučování formou „doprovázení“ (JPD 3).
Organizují volnočasové aktivity (3 bezplatné kroužky), a to fotbal, turistika, šachy.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti s přípravou projektu mají pouze v rámci partnerství.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: speciální škola (jen do 3. ročníku, poté přestup na ZŠ nebo na ZŠ praktickou), zvláštní škola
Celkový počet žáků: 66

Odhad podílu romských žáků na škole

41 – 50 %

Existence přípravného ročníku

Ano (od roku 1994)
Zájem o přípravný ročník stoupá. Plánují otevřít druhou třídu.

Zapojení do projektů zaměřených na zvyšování úspěšnosti romských žáků

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Realizují celorepublikový systémový projekt „Hodina“ (ESF).
Škola pořádá besedy zaměřené na drogovou prevenci.
Organizují volnočasové aktivity (bezplatné kroužky – počítačový a sportovní kroužek a kurz anglického jazyka).
Spolupracují s Novou školou, o. p. s. na projektu „Rozlety“, kdy probíhá 1x týdně přípravný kurz pro 1. ročník.
1 žák se připravuje na SŠ ve spolupráci s Novou školou, o. p. s. v rámci projektu „Rozlety“.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje (vzhledem k tomu, že lokalita není považována za problematickou se ani nepřipravuje)

Funkce romského poradce

Ne (Funkce romského poradce nahrazena asistentem pro národnostní menšiny /viz níže/.)

Aktivity a projekty

Od roku 2005 zde působí asistent pro národnostní menšiny, který vykonává sociální práci, poradenství, právní pomoc a streetwork.
Působí zde dále protidrogový koordinátor, který se zaměřuje na sociální prevenci.
Provozují nízkoprahový klub Harfica. Klub je přístupný dětem a mládeži od 8 – 20 let denně 13:00 – 19:00 hodin. K dispozici jsou 3 klubovny, 2 zaměstnanci souběžně zajišťují provoz. Nabízejí volnočasové aktivity, zajišťují doučování pro žáky 1. stupně několika škol denně od 14 – 16 hodin.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
Magistrát Hlavního města Prahy (vybavení klubu Harfica)

Nestátní neziskové organizace

Cikne čhave
Novovysočanská 219/19

Aktivity a projekty:
Sdružení se orientuje především na děti z lokalit D, E, F. Pořádají volnočasové aktivity (taneční, malířský a hudební kroužek).
Dále chtějí program rozšířit o poradenské informační centrum.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti (OP RLZ – v době sběru informací nebyly známy výsledky výběrového řízení o udělení podpory).
MPSV
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřad Městské části Prahy 14
Český literární fond

Romea, o. s.
Žitná 49

Aktivity a projekty:
Vyvíjejí aktivity v oblasti vzdělávání, médií, informovanosti (vydávají měsíčník Romano Voďi, spravují Romský informační server).
Organizují mediální kurzy pro příslušníky romské menšiny.
Provozují internetovou burzu práce.
Organizují volnočasové aktivity.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenost v projektu EQUAL coby partnerská organizace.
MK ČR
MŠMT
MI ČR
Magistrát Hlavního města Prahy
Sponzoři a další

O. s. Slovo 21
Blanická 4

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora celoživotního učení a postupů umožňujících zaměstnávání osob ze znevýhodněných a diskriminovaných skupin na trhu práce“. Projekt je zaměřen na celoživotní vzdělávání a zaměstnávání Romů žijících v Praze, skončí v roce 2008. Na projektu spolupracují s těmito partnery: Magistrát hl.m. Prahy, Občanské sdružení R-Mosty, Občanské sdružení Romea, ZŠ Havlíčkovo náměstí - Praha 3 a Městská část Praha 3. Zapojeni jsou i mezinárodní partneři.
Realizují projekt “Pale o vudar – Otevřít dveře“ Příprava romských studentů na přijímací řízení na vysoké školy“ formou kurzů v Ústí nad Labem, Plzni, Ostravě a Olomouci.
Projekt Ženská romská skupina Manushe (založena 2000): V rámci dlouhodobého programu „Edukace, sebevědomí, emancipace" romská ženská skupina pořádá vzdělávací a osvětové akce (letní školu pro romské ženy, workshopy, školení pro podnikatelky a romské ženy působící v NNO, kurzy PC, realizovala kampaň mamografie).
Dalšími aktivitami sdružení jsou organizování mezinárodních setkání (Mezinárodní letní romská škola Jdeme dlouhou cestou, Mezinárodní setkání pořadatelů romských festivalů), prezentace romské kultury v zahraničí a ediční činnost.
V současnosti realizují také projekt zaměřený na posilování kapacity organizace (Globální grant).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají řadu praktických zkušeností (EQUAL, OP RLZ, Globální grant).
MPSV, MŠMT, MV ČR, MZV ČR, MK ČR
OSI Budapest – Roma Participation Program, a další…

Romodrom, o. s.
V Tůních 11

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Vězeňský (pracovní) program Vinařice“ zaměřený na předcházení recidivě osoby opouštějící vězení a práce s jeho rodinou tak, aby byly vytvořeny lepší podmínky pro začlenění této osoby do společnosti a tím i pro jeho rodinu (JPD 3).
Realizují projekt „Jedeme“ zaměřený na posílení kapacit organizace (Globální grant).
Ve spolupráci se sdružením Sananim se zabývají řešením drogové problematiky.
Organizují volnočasové aktivity (letní tábor, jednorázové akce, zprostředkování možnosti navštěvovat bezplatně zájmové kroužky).
Za využití dobrovolníků zajišťují předškolní přípravu a doučování.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
MPSV
Magistrát Hlavního města Prahy
Úřady vybraných pražských městských částí
Sponzorské dary
Další zdroje

Nová škola, o. p. s.
Na Poříčí 30

Aktivity a projekty:
V rámci programu Podpora komunitního vzdělávání realizují od ledna 2006 projekt „Přeměna základních škol na vzdělávací centra místní komunity“. Zahrnuje výběr a zavedení funkce koordinátora komunitního vzdělávání na osmi základních školách v Praze, vyškolení koordinátora komunitního vzdělávání, vytvoření plánu rozvoje komunitního vzdělávání na každé ze škol, vytvoření sítě pro výměnu zkušeností mezi školami.
V rámci programu Rozlety realizují od ledna 2006projekt „Rozlety – podpora žáků se sociokulturně znevýhodněného prostředí při přechodu ze základní na střední školy“ Projekt je určen romským dětem, dětem cizinců a dětem z málo podnětného nebo neúplného rodinného prostředí, zahrnuje pomoc při výběru školy, přípravu na přijímací zkoušky na SŠ, prohloubení znalostí českého jazyka, matematiky a angličtiny. Zapojují dobrovolníky.
Od roku 1997 vyhlašují literární a výtvarnou soutěž Romano Suno – cílem je dát dětem, které umějí romsky, možnost uplatnění této schopnosti.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.
státní rozpočet
Hlavní město Praha

Step by Step
Učňovská 100

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Podpora profesního rozvoje znevýhodněných skupin prostřednictvím rekvalifikačního kurzu, dalšího vzdělávání a následného zaměstnání“
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Scio, o. p. s.
Pobřežní 34

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Internetové kluby Čh@ve“ zaměřený na podporu počítačové gramotnosti romských žáků 2. stupně ZŠ.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Dženo
V Tůních 11

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „ROTA – romská informační a mediální síť“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Sdružení pro probaci a mediaci v justici
Sokolská 26

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Systém mentoringu v trestní justici“ (projekt je realizován ve vybraných městech celé ČR).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

European Consulting Company s. r. o.
Nad Rokoskou 2a

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Osvojení informační gramotnosti pro příslušníky romské komunity v Praze“.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.

Evangelická akademie VOŠ
Hrusická 7

Aktivity a projekty:
Projekt Komplexní rozvoj vzdělání pro znevýhodněné skupiny“
Financování:
ESF – JPD 3

Ekumenická síť pro aktivity mladých
U Nás 9

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Ohrožená mládež, Romové, dětské domovy, ústavy, nucená prostituce“ – sociální, psychologický, ekonomický a integrační projekt (bez další specifikace).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s JPD 3.