GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.5.6.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Jeden cihlový dvouposchoďový dům o 4 bytových jednotkách

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Sociálně nevyloučení obyvatelé žijí v bezprostřední blízkosti lokality v rodinných domcích.
Základní občanská vybavenost je dostupná na náměstí a v jeho okolí, které se od lokality nachází cca 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Zvenku je dům neomítnutý, má popraskané stěny na nichž je místy plíseň. Chodby uvnitř jsou neudržované, bez omítky. Některé klenby jsou téměř na spadnutí.
Sociální zařízení (WC, koupelna) se nachází na chodbě a je společné pro více rodin. V současnosti obyvatelé budují koupelny přímo v bytech.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se kamny na tuhá paliva nebo elektrickými přímotopy.
Teplá voda se ohřívá na kamnech (dva byty jsou vybaveny bojlery, které si obyvatelé pořídili na vlastní náklady).
Díky neplacení mají obyvatelé odpojenou vodu. Vodu berou z pramene, který je vzdálený od domu cca 50 metrů. Ta je ovšem údajně hygienicky závadná.
Přívod elektřiny do domu existuje, ale nefunguje.

Vlastník nemovitosti

Obyvatelé lokality

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově „přirozeným“ sestěhováním
Lokalita vznikla v roce 2000. Její obyvatelé původně bydleli v jiném domě, který nevýhodně prodali, hledali tedy náhradní levné místo.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

12 736

Odhad počtu romských obyvatel lokality

15 – 25

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

100 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

45 %

Od 16 do 60 let

55 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

100 %

Střední bez maturity

0 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

10,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

Informace nezjištěna

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Jedna osoba pracuje trvale.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují drobné krádeže. Problémem je zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

91 – 100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 86
Dřívější zvláštní škola
Na škole není 1. třída.

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Nabízejí volnočasové aktivity (kroužky) a doučování v rámci tzv. doplňkových hodin.
Realizují projekt „Hodina“ (disponibilní hodina).
Dříve zde působili asistenti pedagoga (v současnosti již ne).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti využití prostředků z ESF jsou informováni.
MPSV
Krajský úřad

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 480

Odhad podílu romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne (Dříve existoval, ale byl zrušen pro malý zájem ze strany romských rodičů.)

Aktivity a projekty

Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.
Nabízejí řadu volnočasových aktivit.
Realizují vzdělávání dospělých.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

V současné době se provádí aktualizace komunitního plánu. Komunitní plán by měl zahrnovat i část týkající se podpory sociálně vyloučených osob (v současnosti probíhají výzkumy a šetření).

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Od roku 2003 zde působí 2 terénní sociální pracovníci.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, reálné zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Občanské sdružení Soužití
J. Beneše 414

Aktivity a projekty:
Zaměřují se především na práci s romskými dětmi (volnočasové aktivity, doučování).
Nabízejí též aktivity pro dospělé (zájmové kroužky – šití, pletení, vaření apod.).
Uvažují o zřízení komunitního centra.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni.
Zatím všechny aktivity financovali z vlastních zdrojů.

Diakonie ČCE – Miličův dům
Havlíčkova 14

Aktivity a projekty:
Provozují nízkoprahové středisko pro děti a mládež, v rámci kterého funguje: Klub malého Bobše (pro děti od 8 – 14 let, který navštěvuje cca 90% romských dětí); Centrum Alternativa (pro mládež 15 – 21 let, které navštěvuje cca 30% Romů, a které poskytuje sociální služby a poradenství).
Vykonávají činnost v oblasti sociálně právní ochrany dětí a mládeže.
Realizují preventivní programy na školách (Peer).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
MPSV
Královéhradecký kraj
Město Jaroměř
Pomozte dětem
Phare

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.