GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.10.6.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Lokalita je tvořená třípatrovým pavlačovým domem o 59 bytech (3. kategorie) a čtyřmi domy (celkem o 32 bytech; 4. kategorie; tři z domů mají status holobytů) v přilehlé ulici.
Město v celé Plzni v současnosti vlastní už jen několik domů, většinou byty 3. a 4. kategorie, což snižuje šance Romů na přestěhování se do kvalitnějšího prostředí.

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Jedná se o jediné bytové domy v lokalitě. Od okolí jsou odděleny průmyslovými podniky, železnicí a silniční komunikací. Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 300 metrů od lokality.
Základní občanská vybavenost je v dosahu 10 minut za využití MHD (zastávka je přímo před pavlačovým domem).

Stav domu/ů

Solidní
Pavlačový dům prošel v nedávné době částečnou rekonstrukcí (statika pavlačí, vchodové dveře). Tři ze čtyř domů ve vedlejší ulici byly zrekonstruovány v letech 2002 – 2003.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
V pavlačovém domě se topí vafkami, v ostatních domech elektrickými přímotopy nebo kamny na tuhá paliva.
Do domů není zavedená teplá voda, některé byty jsou vybaveny průtokovými ohřívači.
V minulosti docházelo k „černému“ odběru elektřiny.
Vodoměry a elektroměry jsou společné, spotřeba se rozpočítává rovnoměrně mezi všechny nájemníky.

Vlastník nemovitosti

Obec
Ve správě soukromé realitní kanceláře.
Nájemní smlouvy jsou uzavírány na dobu určitou (na 3 měsíce).
V případě neplatičství je někdy využíván institut zvláštního příjemce. Dochází k soudním exekucím a vystěhováváním.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného přistěhovávání
Nižší sociální statut měla lokalita již koncem 80. let. Většina nájemníků se sestěhovala z jiných městských obvodů v průběhu 90. let. V současnosti je snaha zamezit přistěhování dalších lidí s nízkým sociálním statusem. Byty jsou přidělovány na základě bodového systému. V důsledku toho zde jsou volné byty, protože rodiny s vyšším sociálním statusem sem nechtějí.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

162 627

Odhad počtu romských obyvatel lokality

101 – 150

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

70 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

25 %

Od 16 do 60 let

70 %

Nad 61 let

5 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna
Nízká úroveň vzdělanosti; většinou nedokončené základní vzdělání

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

5,90 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

95 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Mnozí příležitostně pracují “načerno“. Většinou se jedná o pomocné stavební, úklidové a kopáčské práce (zaměstnavateli jsou romští podnikatelé ale i “renomované” podniky). Dalším zdrojem příjmů některých rodin je rozebírání vraků a následný prodej náhradních dílů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Občas se vyskytuje narkomanie spojená s prodejem drog. V menší míře se vyskytuje gamblerství, alkoholismus a drobné krádeže, ojediněle prostituce.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

71 – 80 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 140
Škola dělá každoročně zápis do prvních tříd.

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Asistent pedagoga
Volnočasové aktivity (Keramika, sborový zpěv, lyžařské výcviky, cyklistické výlety, ozdravné pobyty v Itálii)

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni. Systém čerpání považují za příliš komplikovaný.
Magistrát
Sponzorské příspěvky

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: praktická škola
Celkový počet žáků: 230

Podíl romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti nemají.

Základní škola C

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 618

Podíl romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti nemají. Cestu k získání grantu považují za složitou.
Ředitel by byl ochoten vstoupit do projektu financovaného z ESF v případě, že by mu někdo pomohl s žádostí a s administrativou.

Základní škola D

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: Informace nezjištěna

Podíl romských žáků na škole

Informace nezjištěna

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Informace nezjištěna

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Samospráva

Místní koncepce integrace

Analytický podklad pro koncepci byl schválen. Doporučení k postupu, která obsahuje, nikoliv.
V rámci města působí komise pro integraci etnických menšin

Funkce romského poradce

Ne (funkce byla zrušena)

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické projekty. Pozice TSP při magistrátu byla zrušena v roce 2004.
Město je partnerem v projektu Polis společnosti Člověk v tísni.
Vytvořeny pracovní skupiny komunitního plánování – Skupina pro lidi ze sociálně vyloučených lokalit a pro lidi bez domova.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Zkušenosti zatím nemají.

Nestátní neziskové organizace

Člověk v Tísni – společnost při ČT, o. p. s.
Koterovská 601/25

Aktivity a projekty:
Program Polis (od roku 2005; snaha o propojení všech institucí, které přicházejí do styku se sociálně vyloučenými, do jednotného a systémového postupu proti sociální exkluzi)
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, financují z něj právě např. projekt Polis.
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Salesiánské středisko mládeže
Revoluční 98

Aktivity a projekty:
Spolupráce s Člověkem v tísni v rámci projektu Polis.
Volnočasové aktivity pro děti, tábory, doučování, výlety.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Tady a teď, o. p. s.
Koterovská 25

Aktivity a projekty:
Spolupráce s Člověkem v tísni v rámci projektu Polis.
Volnočasové aktivity pro děti.
“Cesta z ghetta“ – hra pro SŠ
Interkulturní vzdělávání
Seberealizační pobyty
Zátěžové výjezdy
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni. Využívají SROP a jsou partneři v EQUAL.

Ulice - Agentura terénní sociální práce o. s.
Plovární 40, Úslavská 31

Aktivity a projekty:
Terénní sociální práce, zaměřená na uživatele drog a osoby živící se prostitucí.
Financování:
O možnosti čerpat prostředky z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
MPSV, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, Magistrát, Krajský úřad

Začít spolu, o. s.
Podmostní 1/2398

Aktivity a projekty:
Nízkoprahové centrum „Pixla“ (pro děti a mládež od 6 do 20 let; denní návštěvnost: 30 – 40 dětí; volnočasové aktivity).
Doučování, příprava dětí na vstup do školy, protidrogová prevence
Projekt „Příležitost“ (pro mladé od 15 do 25 let; program na zvýšení pracovních kompetencí; skončilo v létě 2005)
Ve spolupráci s Probační a mediační službou plánují probační a rekvalifikační program
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity
Magistrát
MPSV
NROS – Pomozte dětem
Nadace Via

Občanská poradna
Barrandova 8

Aktivity a projekty:
Poradenství v sociální oblasti
Poradenství pro NNO
Vzdělávací aktivity pro veřejnost
Projekt „Podpora dostupnosti zaměstnání pro Romy v situaci sociálního vyloučení a zahájení sociálního dialogu na trhu práce v plzeňském regionu“
Projekt „Občanské poradenství v romských komunitách s důrazem na podporu dostupnosti zaměstnání“
Partner Člověka v Tísni v rámci projektu Polis
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni.
Phare 2003
MPSV
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Sdružení Romů a národnostních menšin Plzeňského kraje
Koterovská 162

Aktivity a projekty:
Školení terénních pracovníků
Kulturní aktivity
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

Naděje, o. s.
Železniční 36

Aktivity a projekty:
nízkoprahové centrum
doučování a volnočasové aktivity; (zapojeno cca 50 dětí, z toho asi 25 pravidelně)
sociální, pracovní a právní poradenství
Financování:
Mají informace i reálné zkušenosti se zpracováním žádosti o prostředky z ESF:
Naděje v EU - podpora adaptability NNO na podmínky v EU
Dále zdroje MPSV, NROS

Diecézní charita
Cukrovarská 16, Sady 5. května

Aktivity a projekty:
Terénní sociální práce
Plánují otevření komunitního centra v lokalitě E.
Financování:
Mají informace k ESF, konkrétní zkušenosti jsou omezené, prostředky v době přípravy nečerpali.
Prostředky od Rady vlády pro záležitosti romské komunity

Jiný subjekt

Městská policie Plzeň

Aktivity a projekty:
Projekt “Pro děti” (od dubna 2002) – zájmový kroužek “Slunečnice”; návštěvnost cca 15 dětí; výlety.
Financování:
Informace nezjištěna

Úřad práce Plzeň

Aktivity a projekty:
Realizace programu „Příprava na práci“ v Plzeňském kraji.
Financování:
OP RLZ

Západočeská univerzita Plzeň

Aktivity a projekty:
Studenti si mohou v rámci studia zapsat jako nepovinný volitelný předmět Mentoring romského žáka.
V letním semestru 2005 se tohoto programu účastnilo 7 studentů, dalších 6 dobrovolníků je zapojeno v projektu POLIS.
Financování:
Reálné zkušenosti a dobrá informovat o ESF. Projekt POLIS je hrazen z těchto prostředků.