GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.12.25.1 Lokalita A

[Obec s rozšířenou působností: Ústí nad Labem]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Lokalita je tvořená čtyřmi domy:
i) Tři domy slouží jako městská ubytovna pro neplatiče (3 byty 1+1 a 14 bytů o jedné místnosti)
ii) Jeden dům v soukromém vlastnictví

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Z jedné strany je lokalita vymezena silnicí a dálnicí, z druhé polem a parovodem.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé se bydlí cca 500 metrů od lokality. Přes pole se nachází rodinné domy.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 5 – 10 minut chůze. Některé služby a instituce se nacházejí v Ústí nad Labem (vzdáleném cca 15 – 20 minut jízdy autobusem).

Stav domu/ů

Solidní
Domy ubytovny jsou jen hrubě omítnuty. Soukromý dům je neomítnut.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Romové topí tuhými palivy, která jsou levnější, ač je v objektech elektrické vytápění.
Bojlerem je vybaven jen byt domovníka, jinak zde není teplá voda k dispozici.
Voda je k dispozici pouze na chodbách.
V objektech jsou společná WC ( jedno pro celé patro na chodbě).

Vlastník nemovitosti

Obec / Jejich obyvatelé
V případě neplatičství jsou využívány splátkové kalendáře, v některých případech je zaveden institut zvláštního příjemce. Cca 80 % neplatičů se dostane k soudu. Obec spolupracuje na řešení problémů spolupracuje s terénním sociálním pracovníkem občanského sdružení Romano Jasnica.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Lokalita vzniklá nově řízeným sestěhováním
Ubytovna pro neplatiče zde byla zřízena v letech 1996 – 97.
Dvě rodiny se z lokality odstěhovaly do jiné trmické lokality.
Byly zaznamenány dva případy migrace do zemí EU (nezjištěno, zda se jednalo o lidi z této lokality).
V soukromém domě bydlí Romové, kteří se sem přistěhovali z Předlic. Vedle stál dříve ještě jeden soukromý dům obydlený Romy, ten byl ale zbourán. Na místě zůstala hromada sutin.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

2 696

Odhad počtu romských obyvatel lokality

50 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

62 %

Od 16 do 60 let

35 %

Nad 61 let

3 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

Informace nezjištěna

Střední bez maturity

Informace nezjištěna

Střední s maturitou a vyšší

Informace nezjištěna

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

26,60 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

70 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách nebo pobírají invalidní či starobní důchod.
Několik osob pracuje na VPP.
Někteří si přivydělávají sběrem železného šrotu.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytují krádeže.
Ojediněle se vyskytují také problémy se závislostmi (narkomanie, gamblerství, alkoholismus).

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

Informace nezjištěna
Zřejmě však jde o většinu dětí z lokality.

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 255

Odhad podílu romských žáků na škole

21 – 30 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Působí zde 2 asistenti pedagoga.
Zajišťují doučování.
Organizují volnočasové aktivity (romské děti využívají hlavně sportu a PC), preventivní přednášky a akce.
Jsou partnery na projektu prevence kriminality, který podával MÚ Trmice.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. V současnosti plánují vytvořit projekt na OP RLZ.
SIPVZ

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, praktická škola (jednoletá a dvouletá)
Celkový počet žáků: 200

Odhad podílu romských žáků na škole

91 – 100 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Působí zde 3 asistenti pedagoga a (2 asistenti pro postižené děti).
Organizují řadu volnočasových aktivit (kroužků).
Při škole působí občanské sdružení Unie rodičů (jeho prostřednictvím podává škola žádosti o granty).
Spolupracují s občanským sdružením Romano Jasnica.
Připravují projekt zaměřený na vzdělávání sociokulturně znevýhodněných žáků a jejich rodičů. Projekt je navržen ve třech stupních (jazyky, PC, zájmová činnost).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s přípravou projektu.
MŠMT
Sponzorské dary

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty


Podporují občanské sdružení Romano Jasnica.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti nemají.

Nestátní neziskové organizace

Romano jasnica, o. s.
Gogolova 29/2

Aktivity a projekty: Při organizaci působí 1 terénní sociální pracovník.
Organizují volnočasové aktivity, provozují vzdělávací centrum (počítače, angličtina, sportovní a taneční kroužek), pořádají jednorázové akce (tábory, hudební festival, výjezdové akce).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.
MPSV
MŠMT
Rada vlády pro záležitosti romské komunity
Ústecký kraj
NROS

K.L.Y.D., o. s.
Revoluční 802

Aktivity a projekty:
Připravují bezplatné kurzy PC a administrativní práce.
Provozují výchovně vzdělávací centrum (sociálně správní kurzy).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti.

O. s. Slovo 21
Praha

Aktivity a projekty:
Realizují projekt „Pale o vudar – Otevřít dveře“, jehož cílem je podpora vzdělávání romské komunity – jednak podpora studia Romů na VŠ, jednak podpora vzdělávání romských žen.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti s OP RLZ.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.