GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy
5.9.5.2 Lokalita B

[Obec s rozšířenou působností]

Lokalita B

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Samostatný činžovní dům o čtyřech bytech

Poloha lokality v rámci obce

Běžná zástavba
Čtvrť je vzdálena 10 – 15 minut chůze od centra města.

Míra prostorového vyloučení

Žádné
Dům je součástí zástavby.
Sociálně nevyloučení bydlí v bezprostředním sousedství.
Základní občanská vybavenost je v dosahu cca 15 minut chůze.

Stav domu/ů

Solidní
Je poničená omítka a oprýskané vnitřní prostory. Do domu v prvním patře zatéká. Okna jsou zcela funkční, nově vyměněná.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava
Topí na tuhá paliva.
Koupelny jsou vybaveny bojlery, v některých případech však nefungují.

Vlastník nemovitosti

Obec
V lokalitě dochází k neplacení za služby – pravděpodobně dojde k odpojení energií. Není využíván žádný nástroj k zamezení neplatičství.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhovávání
Obyvatelé v domě bydleli již před rokem 1989.
Sociální mobilita byla zaznamenána u jedné rodiny.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

15 007

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

90 %
V lokalitě je oficiálně hlášena 1 neromská rodina, v domě se však už dlouhodobě nezdržuje.

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

40 %

Nad 61 let

0 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

96 %

Střední bez maturity

3 %

Střední s maturitou a vyšší

1 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

8,10 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

99 %

Formy zabezpečení obživy

Kromě 1 zaměstnaného obyvatele, jsou všichni závislí na sociálních dávkách.
Někteří pracují příležitostně „načerno“.
Někteří si přivydělávají obchodem s použitým nábytkem.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

V lokalitě nebyly zaznamenány výrazné problémové jevy.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

51 – 60 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 385

Odhad podílu romských žáků na škole

do 10 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Organizují volnočasové aktivity.
Doučování zajišťují individuálně podle potřeby.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Základní škola B

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola
Celkový počet žáků: 160

Odhad podílu romských žáků na škole

31 – 40 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga.
Realizují projekt „Škola pro všechny“ (Step by step).
Vzdělávání pedagogů („Tandem“, Nová škola o. p. s.)
Organizují volnočasové aktivity (tanec, foto, film).
Doučování zajišťují ve spolupráci s Rozvoj o. s. (početná klientela, ale momentálně aktivity stagnují z důvodu nedostatku prostředků sdružení).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje, její zpracování je však v jednání.
V současnosti je schvalován komunitní plán.

Funkce romského poradce

Ano

Aktivity a projekty

Nerealizují žádné specifické projekty či aktivity.

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, praktické zkušenosti zatím nemají. Přípravu projektů považují za příliš náročnou.

Nestátní neziskové organizace

Oblastní charita Ústí nad Orlicí
Na Kopečku 356

Aktivity a projekty:
Provozují „nízkoprahové“ centrum pro mládež – nabídka volnočasových aktivit (řada z nich je však placená a tudíž pro děti z lokality neadekvátní).
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, mají praktické zkušenosti se SROP.

Rozvoj o. s.
Česká Třebová

Aktivity a projekty:
Jako jediní se v oblasti věnovali práci s dětmi, doučování, zajišťování volnočasových aktivit a poradenství. Z důvodu nedostatku prostředků museli ve městě formálně pozastavit činnost. Některé aktivity probíhají neoficiálně dál, především ve spolupráci s jednou z ústeckých škol.
Financování:
O možnosti čerpání prostředků z ESF nejsou dostatečně informováni, praktické zkušenosti zatím nemají.

Jiný subjekt

Průmyslová škola Vida
Ústí nad Orlicí

Aktivity a projekty:
Spoluprácují se speciální ZŠ (praxe studentů sociální práce).
Financování:
Informace nezjištěna