GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.11.15 Nové Dvory

[Obec s rozšířenou působností: Kutná Hora]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Objekt bývalého mlýna v sousedství bývalého cukrovaru, který dnes slouží jako šrotoviště

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Geograficky je tato lokalita zcela izolována.
Nejbližší sociálně nevyloučení obyvatelé bydlí cca 500 metrů od objektu.
Většina základních služeb je dostupná cca 20 minut pěšky nebo 15 minut za použití autobusové dopravy.

Stav domu/ů

Neobyvatelný
Dům je v havarijním stavu. Velkou část domu již nelze obývat. Ve zbývající části dvě obydlená podlaží.
Do objektu zatéká, okna jsou rozbitá a nebezpečný je přístup po rozbitém schodišti.

Vybavenost domu/ů

Standardní výbava chybí
Topí kamny na pevná paliva.
Pro vodu je nutno chodit až na obecní úřad k hydrantu.
Do objektu není zavedena elektřina.
Veškeré odpady z toalet nevedou do septiku, ale do sklepení objektu.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy
Majitelem objektu je soukromá osoba. Dle dostupných informací se chystá majitel objektu na jaře tyto rodiny vystěhovat. Již nyní majitel údajně nechce od rodin žádné peníze za nájem.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Kombinace dlouhodobé existence a řízeného sestěhování
Objekt původně sloužil jako podnikové byty a kanceláře pro zaměstnance. První romská rodina přišla do lokality za prací ze Slovenska v roce 1977 a dostala zde podnikový byt. Na začátku 90. let cukrovar zkrachoval, kanceláře osiřely, opuštěný objekt mlýna byl postupně obydlován výhradně Romy. Nemovitost i pozemky byly odprodány soukromému majiteli.
V této lokalitě byla potvrzena migrace ze Slovenska (jedná se především o příbuzné tamních rodin, kteří se zde chtějí usadit).

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

876

Odhad počtu romských obyvatel lokality

26 – 50

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

96 %

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

60 %

Od 16 do 60 let

36 %

Nad 61 let

4 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

99 %

Střední bez maturity

1 %

Střední s maturitou a vyšší

0 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

12,00 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří si přivydělávají sběrem železa.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se v lokalitě vyskytuje lichva a krádeže.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

100 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: zvláštní škola, pomocná škola, praktická škola (dvouletá)
Celkový počet žáků: 145

Odhad podílu romských žáků na škole

71 – 80 %

Existence přípravného ročníku

Ano

Aktivity a projekty

Na škole působí 1 asistent pedagoga
Nabízejí řadu volnočasových aktivit (kroužky – PC, zpěv atd.).

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpání prostředků z ESF jsou informováni, zkušenosti zatím nemají.
Phare

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO.

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.