GAC spol. s r.o., Nova skola

Obsah

 
1) Úvodní slovo MPSV
2) Souhrnné info k výzkumu
3) Sběr dat
4) Stav v ČR
5) Interaktivní mapa
5.1 Hlavní město Praha
5.2 Jihočeský kraj
5.3 Jihomoravský kraj
5.4 Karlovarský kraj
5.5 Královéhradecký kraj
5.6 Liberecký kraj
5.7 Moravskoslezský kraj
5.8 Olomoucký kraj
5.9 Pardubický kraj
5.10 Plzeňský kraj
5.11 Středočeský kraj
5.12 Ústecký kraj
5.12.1 Bečov
5.12.2 Bílina
5.12.3 Cítoliby
5.12.4 Česká Kamenice
5.12.5 Děčín
5.12.6 Duchcov
5.12.7 Hostomice
5.12.8 Chomutov
5.12.9 Jirkov
5.12.10 Jiříkov
5.12.11 Kadaň
5.12.12 Klášterec nad Ohří
5.12.13 Krásná Lípa
5.12.14 Krupka
5.12.15 Litvínov
5.12.16 Louny
5.12.17 Most
5.12.18 Obrnice
5.12.19 Osek
5.12.20 Podbořany
5.12.21 Roudnice nad Labem
5.12.22 Šluknov
5.12.23 Straškov - Vodochody
5.12.24 Teplice
5.12.25 Trmice
5.12.26 Ústí nad Labem
5.12.27 Varnsdorf
5.12.28 Vejprty
5.12.29 Vrbice
5.12.30 Žatec
5.13 Vysočina
5.14 Zlínský kraj
6) Kontakty
7) Vybrané pojmy

5.13.3 Jaroměřice nad Rokytnou

[Obec s rozšířenou působností: Třebíč]

Lokalita A

DESKRIPCE LOKALITY, JEJÍ VZNIK A VÝVOJ

Typ lokality

Tři bytové domy určené původně pro zaměstnance bývalého státního statku

Poloha lokality v rámci obce

Periferie

Míra prostorového vyloučení

Jasné
Lokalita se nachází cca 2,5 km od osady (kde bydlí nejbližší sociálně nevyloučení) a cca 7 km od Jaroměřic nad Rokytnou.
Většina základních služeb je dostupná za použití autobusové dopravy (cca 10 – 20 minut) v osadě nebo Jaroměři nad Rokytnou.

Stav domu/ů

Solidní
Na rozdíl od okolních ruin zdevastovaných objektů bývalého státního statku jsou obytné objekty v přijatelném stavu.

Vybavenost domu/ů

Část standardní výbavy chybí
Topí se pevnými palivy. Pouze v jedné z obytných jednotek se nachází etážové topení.

Vlastník nemovitosti

Jiné soukromé osoby či firmy / Obec
Jeden z domů v majetku obce, ostatní objekty vlastní dva soukromí majitelé, kteří je získali v restituci.

Vznik a vývoj lokality, mechanismy vstupu a výstupu

Dlouhodobě existující lokalita
Místní Romové do Ohrazenic přišli před více než 20 lety a pracovali zde na statku. V 90. letech byl statek zrušen a část objektů se ocitla v soukromém vlastnictví. Soukromý vlastník trvá na vystěhování rodin, které obývají jeho objekt. Nechce po nich ani nájem a odmítá jim prodloužit smlouvy.

POČET OBYVATEL LOKALITY, VZDĚLANOSTNÍ A VĚKOVÁ STRUKTURA

Celkový počet obyvatel obce

4 219

Odhad počtu romských obyvatel lokality

51 – 75

Odhad podílu Romů na celkovém počtu obyvatel lokality

98 %
Jeden smíšený pár

Odhad věkové struktury:

Do 15 let

30 %

Od 16 do 60 let

60 %

Nad 61 let

10 %

Odhad vzdělanostní struktury:

Maximálně základní

95 %

Střední bez maturity

3 %

Střední s maturitou a vyšší

2 %

ZABEZPEČENÍ OBŽIVY

Celková míra nezaměstnanosti v obci

22,50 %

Odhad míry nezaměstnanosti romských obyvatel lokality

100 %

Formy zabezpečení obživy

Většina obyvatel je závislá na sociálních dávkách. Někteří příležitostně pracují „načerno“.
Mnozí si přivydělávají sběrem barevných kovů.

SOCIÁLNĚ PROBLÉMOVÉ JEVY

Formy a míra výskytu

Ojediněle se zde vyskytuje lichva a drobné krádeže. Problémem je dále zadlužování u firem půjčujících na vysoký úrok.

ŠKOLSTVÍ – PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ŠKOL A ABSORPČNÍ KAPACITA

Odhad míry zařazování romských dětí z lokality do škol se speciálním vzděláváním

0 %

Základní škola A

- -

Vybrané informace o škole

Vzdělávací program: základní škola
Celkový počet žáků: 27
Ve škole je pouze 1. – 5. ročník.

Odhad podílu romských žáků na škole

11 – 20 %

Existence přípravného ročníku

Ne

Aktivity a projekty

Volnočasové aktivity (kroužky) – romské děti se jich účastní

ESF a jiné zdroje financování

O možnosti čerpat prostředky z ESF nejsou dostatečně informováni, zkušenosti zatím nemají.

INSTITUCIONÁLNÍ OKOLÍ A ABSORPČNÍ KAPACITA

Místní samospráva

Místní koncepce integrace

Specifická koncepce neexistuje a ani se nepřipravuje.

Funkce romského poradce

Ne

Aktivity a projekty

Nejsou realizovány žádné specifické aktivity a projekty.

ESF a jiné zdroje financování

Informace nezjištěna

Nestátní neziskové organizace

Nebyly identifikovány žádné NNO

Jiný subjekt

Nebyly identifikovány žádné další subjekty.